vrijdag, 3. februari 2012 - 9:10

Criminele vreemdeling na 1 dag cel het land uit

Den Haag

Vreemdelingen die in de eerste 3 jaar worden veroordeeld voor een misdrijf, kunnen straks na 1 dag gevangenisstraf hun verblijfsvergunning kwijtraken. Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met een voorstel van minister Leers van Immigratie, Integratie en Asiel.

Glijdende schaal
Het kabinet wil de glijdende schaal aanscherpen. Dat betekent dat een vreemdeling die nog maar kort in Nederland is, al na een relatief korte gevangenisstraf zijn verblijfsvergunning kan verliezen.

Naarmate een vreemdeling langer in Nederland is, loopt hij pas bij langere gevangenisstraf het risico zijn verblijfsvergunning kwijt te raken.

Vreemdelingen kunnen hun verblijfsvergunning ook bij zedenmisdrijven tegen minderjarigen kwijtraken, ook al zijn ze al langer dan 10 jaar in Nederland. Nu geldt dat alleen voor zware geweldsmisdrijven en drugsdelicten.

Veelplegers
Voor veelpegers gelden strengere voorwaarden. Iedereen die 3 misdrijven heeft gepleegd, wordt aangemerkt als 'veelpleger'.

Toetsing
Bij elk geval wordt gekeken of de beslissing in verhouding is en in overeenstemming is met Europese regels en internationale rechten.
Provincie:
Tag(s):