vrijdag, 28. september 2012 - 15:08

Crisis dwingt van Gansewinkel te snijden in indirecte functies

Eindhoven

Van Gansewinkel Groep is voornemens de onderneming te herstructureren om de organisatie beter te laten aansluiten op de veranderde marktomstandigheden. Er zullen in totaal in de Benelux 600 banen worden geschrapt', meldt van Gansewinkel Groep vrijdag.

In het inzamelbedrijf worden de huidige 8 regio’s in de Benelux teruggebracht tot 4. Nederland wordt ingedeeld in een regio Noord en Zuid. België zal een regio West en Oost gaan kennen.

Als gevolg hiervan komen in totaal tot medio 2013 circa 600 arbeidsplaatsen (FTE) te vervallen. Het aantal gedwongen ontslagen kan beperkt blijven tot circa 300, waarvan circa 200 in Nederland en circa 100 in België.

Indirecte functies
Het gaat bij de gedwongen ontslagen met name om indirecte (staf en ondersteunende) functies en in beperkte mate om vaste directe medewerkers, zoals chauffeurs en beladers. Van Gansewinkel Groep is in overleg met de COR en met de vakorganisaties.

Dalende afvalvolumes
De economische crisis en de impact op de afvalvolumes veroorzaken een voortdurende prijsdruk, overcapaciteit en sterke prijsschommelingen in de grondstoffen- en energiemarkt.

Hierdoor moet met name het inzamelbedrijf beter gebruikmaken van haar schaalgrootte. Door het huidige decentrale model zijn veel dezelfde ondersteunende functies verspreid over verschillende locaties.

De verhouding tussen inkomsten en personeelsstructuur is niet in balans. Hierdoor is er ruimte voor efficiency- en kwaliteitsverbeteringen. Dat blijkt ook uit een benchmark die leidend is geweest voor het ontwerp van de nieuwe organisatie.

Het regionale ondernemerschap zal in balans worden gebracht met een sterkere functionele sturing. Hierdoor zal de onderneming haar concurrentiepositie versterken en zich verder ontwikkelen tot een internationaal, geïntegreerd ketenbedrijf.

De herstructurering is onderdeel van een breed verbeterprogramma, dat investeringen en verbeteringen omvat in logistieke en operationele activiteiten, ICT-infrastructuur en innovatieve projecten zoals stadsverwarming en stoomlevering.

Het programma zal bijdragen aan de financiële duurzaamheid van de onderneming. De kernwaarden klantgerichtheid, innovatie en compliance blijven onverminderd leidend voor de onderneming.

Bestuursvoorzitter Cees van Gent: “Een aanpassing van de bedrijfsstructuur is noodzakelijk om ons marktleiderschap in de Benelux te versterken. Helaas zullen medewerkers hierdoor hun baan verliezen. We zijn in overleg met onze sociale partners. Een passend sociaal plan zal daar onderdeel van zijn. Met deze herstructurering en het verbeterprogramma kunnen we onze strategie nog beter operationaliseren en waarmaken. Onze visie 'Afval Bestaat Niet' blijft het fundament voor een nieuwe groeifase als grondstoffen- en energieleverancier.”
Categorie:
Tag(s):