donderdag, 7. juni 2012 - 9:28 Update: 08-07-2014 0:31

Crisis.nl na vernieuwing nu wel crisisbestendig

Den Haag

Donderdag is de nieuweversie van de website www.crisis.nl in gebruik genomen. 'De website kan bij een crisis worden ingezet om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk van betrouwbare en juiste informatie te voorzien', meldt het ministerie van Justitie en Veilgheid donderdag.

Piekbelasting verbeterd
De nieuwe website kan een piekbelasting van 2 miljoen gelijktijdige bezoekers aan en 40 miljoen pageviews per uur. Daarnaast wordt de informatie van www.crisis.nl nu ook via sociale media verspreid. De vernieuwde site is gebruiksvriendelijker voor de bezoekers en de webredacteuren en voldoet aan de veiligheidseisen.

De website www.crisis.nl bestaat sinds 2005 en kan in geval van ernstige calamiteiten, rampen en crises worden ingezet voor de informatievoorziening aan het publiek. De site is één de communicatiemiddelen van het ministerie van Veiligheid en Justitie waarvan overheden bij een crisis gebruik kunnen maken.

Problemen
Sinds de ingebruikname is www.crisis.nl bij verschillende noodsituaties ingezet. Maar het ging ook wel eens fout; verschillende keren kampte www.crisis.nl met problemen. De website was nodig aan vernieuwing toe.

Internet is in een crisissituatie een belangrijke bron van informatie. www.crisis.nl is bedoeld om zo veel mogelijk mensen zo snel mogelijk van betrouwbare en juiste informatie te voorzien. Om deze informatiebehoefte op te kunnen vangen, kan www.crisis.nl een piekbelasting van 2 miljoen gelijktijdige bezoekers aan en 40 miljoen pageviews per uur.

Zij vinden er bijvoorbeeld actuele berichten, advies, antwoorden op vragen en belangrijke telefoonnummers. Om er zeker van te zijn dat zoveel mogelijk mensen toegang hebben tot de informatie, is www.crisis.nl geschikt gemaakt voor alle gangbare webbrowsers (ook oudere versies) en voor mobiele apparatuur, zoals smartphones en tablets.

Daarnaast wordt de informatie van www.crisis.nl verspreid via veelgebruikte sociale sites. Op de site staan de gebruikelijke icoontjes van Twitter, Facebook, Hyves en LinkedIn. Zo kan de bezoeker de informatie ook gemakkelijk doorplaatsen naar zijn eigen sociale netwerk.

Op deze wijze spelen burgers zelf een actieve rol bij de verspreiding van betrouwbare en juiste informatie over de crisis en kan deze informatie zich snel verspreiden. Bovendien kan de overheid die de website inzet, nieuwe berichten wereldkundig maken via Twitter en Facebook en deze tonen op www.crisis.nl.

Informatie van de overheid
Wanneer zich ergens in het land een calamiteit of incident van grotere omvang voordoet, kan de verantwoordelijke overheid besluiten om www.crisis.nl in te zetten. Zo kan de overheid à la minuut beschikken over een website die miljoenen mensen tegelijk aan kan.

Welke overheidsinstantie de inzet van www.crisis.nl bij het Nationaal Crisiscentrum (NCC), aanvraagt, is mede afhankelijk van de aard van de crisis. Het kan de gemeente zijn, maar ook de veiligheidsregio of een ministerie. In het geval dat er zich meer dan een crisis tegelijk voordoet, kunnen er verschillende crisis-websites naast elkaar in de lucht komen.

Vanaf de homepage van www.crisis.nl kunnen mensen dan doorklikken naar de crisis waarover zij informatie willen hebben. Als er zich geen crisis voordoet of indien www.crisis.nl niet wordt ingezet, dan is alleen de homepage te zien met algemene informatie.
Categorie:
Tag(s):