maandag, 16. april 2012 - 13:13 Update: 08-07-2014 0:53

Cruijff wil bestuurlijk onderzoek naar Ajax

Amsterdam

(Elfvoetbal) Als het aan Johan Cruijff ligt, dan wordt Ajax door specialisten van buitenaf doorgelicht. Experts uit Engeland, Duitsland of Amerika moeten de Amsterdamse club op bestuurlijk niveau van advies gaan voorzien.

"Die kunnen de situatie bij Ajax vergelijken met die van bijvoorbeeld Manchester United, wat een bedrijf is, met die van Barcelona, wat een vereniging is, of met die van Bayern München, wat een soort van mix van Manchester en Barcelona is", aldus Cruijff in zijn Telegraaf-column. "Gevoelsmatig denk ik, dat Ajax qua organisatie het dichtst tegen Bayern aanzit, daarom ben ik benieuwd waar de specialisten straks mee gaan komen."

Cruijff waakt voor een onderzoek zoals dat enkele jaren geleden plaatsvond door clubmensen onder aanvoering van Uri Coronel. "Ajax moet in ieder geval niet de fout maken, door de club door mensen uit de club door te laten lichten. Omdat je in theorie zelfs open moet staan voor het advies dat de bestuursraad of rvc moet verdwijnen of anders moet worden ingevuld. Dat wordt natuurlijk moeilijk als je dit onderzoek door je eigen leden laat doen."

Cruijff komt met zijn plan, nadat Ajax met het wegzenden van de raad van commissarissen, de benoeming van een bestuursraad en de aanwijzing van nieuwe commissarissen bestuurlijk eindelijk in rustiger vaarwater is gekomen.
Categorie:
Tag(s):