zaterdag, 14. juli 2012 - 21:28

Curaçao moet begroting op orde brengen

De Rijksministerraad heeft Curaçao een aanwijzing gegeven om de begroting van 2012 op orde te brengen. 'Dat is een zwaar middel, maar wel noodzakelijk', aldus minister-president Rutte.

Minister-president Rutte hield na afloop van de Rijksministerraad een persconferentie, samen met minister Spies (BZK).

De beslissing voor een aanwijzing is volgens de minister-president niet lichtvaardig genomen. 'Er is indringend gesproken over de financiële situatie van Curaçao', aldus Rutte. De Rijksministerraad volgt met haar beslissing het advies van het College Financieel Toezicht. 'Een zwaarwegend advies van een onafhankelijk toezichthouder.'

De begroting 2012 van Curaçao kent een gat van 153 miljoen Antilliaanse gulden. De aanwijzing houdt in dat Curaçao voor dat bedrag moet ombuigen. 'Er is 55 miljoen nodig omdat de plannen voor een basisverzekering in de gezondheidszorg (30 miljoen) en het dividendbeleid (25 miljoen) nog steeds niet zijn gerealiseerd. Daar komt bij dat er 98 miljoen Antilliaanse gulden nodig is om tekorten van de afgelopen jaren te dekken', aldus minister Spies.
Schulden gesaneerd

Nederland heeft bij de staatkundige hervorming in 2010 de schulden van de Nederlandse Antillen gesaneerd. Het ging om ongeveer € 1,5 miljard. Dit gaf de landen Curaçao en Sint Maarten een goede startpositie.

Afgesproken is dat Curaçao en Sint Maarten begrotingen hebben die (meerjarig) in evenwicht zijn. Ondanks alle inspanningen van het College Financieel Toezicht heeft Curaçao nog steeds geen sluitende begroting 2012.
Belang van de bevolking van Curaçao.

Het is volgens Rutte in het belang van de bevolking van Curaçao dat deze situatie verandert. 'Het gaat immers om hun toekomst. Dat is ook de reden voor de Rijksministerraad niet langer te wachten en nu Curaçao een aanwijzing te geven.'
Provincie:
Tag(s):