dinsdag, 27. maart 2012 - 10:05

D66: Schaf verplichting ‘gratis’ huwelijk af!

Den Haag

Kamerleden Magda Berndsen en Gerard Schouw (D66) vinden het niet meer van deze tijd om gemeenten te verplichten tot het voltrekken van een gratis huwelijk. Zij roepen minister Spies van Binnenlandse Zaken op om dit artikel te schrappen uit de wet 'tot regeling der heffing van regten wegens de verrigtingen van den ambtenaar van den burgerlijken stand.'

'De regeling van 1879 was bedoeld om minder draagkrachtige stellen de kans te bieden om te kunnen trouwen. In sommige gemeenten wordt nu wel een op de drie huwelijken ‘gratis’ gesloten. Dat zijn lang niet altijd mensen die dit financieel nodig hebben. Bovendien ‘gratis’ bestaat niet, de kosten worden door de belastingbetaler betaald,' zegt Berndsen.

De overheid maakt voor de voltrekking van een huwelijk allerlei kosten, zoals het betalen van de ambtenaar van de burgerlijke stand en het ter beschikking stellen van een trouwzaal. In de meeste gevallen betalen de nieuwe echtgenoten een deel van deze kosten. Berndsen: 'Tijdens de ‘gratis’ uren draait de belastingbetaler dus geheel op voor de kosten van een huwelijk. Naar schatting gaat het om miljoenen euro’s per jaar. Terwijl trouwen tegenwoordig een persoonlijke keuze is, waar de gemeenschap niet voor op hoeft te draaien.'

Om mensen die een huwelijk anders echt niet kunnen betalen, is volgens de sociaal-liberalen een specifieke financiële regeling die gericht is op deze mensen of een zogenaamd ‘baliehuwelijk’ een betere oplossing.
Provincie:
Tag(s):