donderdag, 20. december 2012 - 9:28

Dagelijks 200 fietsers ernstig gewond door ongeval

Haarlem

Elke dag raken 200 mensen (kinderen en volwassenen) in ons land zo ernstig gewond door een fietsongeval, dat een medische behandeling noodzakelijk is.

Het aantal verkeersslachtoffers is de laatste jaren sterk afgenomen, maar bij fietsers is dit echter niet het geval. Volgens het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) daalt het aantal doden onder fietsers langzamer dan dat van de meeste andere groepen verkeersdeelnemers. Het aantal ernstig verkeersgewonden onder fietsers neemt sneller toe.

39 Controles in IJmond-Noord
Daarom houdt de politie regelmatig verkeerscontroles voor deze kwetsbare groep verkeersdeelnemers, vanmorgen werd in Heemskerk wederom een fietsverlichtingscontrole gehouden op de fietsroute naar de scholen, ditmaal op de Jan Ligthartlaan in Heemskerk.

Vanaf oktober 2012 zijn er door het basisteam IJmond-Noord in totaal al 39 fietsverlichtingscontroles gehouden in Beverwijk, Uitgeest en Heemskerk. Hierbij werden ruim 400 fietsers zonder verlichting bekeurd. Vanmorgen werden op de Jan Ligthartstraat in Heemskerk binnen een half uur (tussen 07:45 en 08:15 uur) 17 fietsers zonder verlichting bekeurd. Het merendeel van deze 17 onverlichte fietsers waren scholieren.

Verzoek om controles
De politie roept ook de ouders op om de fietsverlichting van hun kinderen regelmatig te controleren: in het donker -en zeker bij regenachtig weer- zijn onverlichte fietsers niet of nauwelijks te zien voor automobilisten en overig verkeer. Via de sociale media van de politie komen dan ook regelmatig verzoeken binnen van inwoners die de politie verzoeken om extra te controleren op fietsverlichting “omdat zij bijna een fietser zonder licht hebben aangereden”. Ook de komende periode blijft de politie in de gehele regio Kennemerland fietsers in de donkere uren controleren op hun fietsverlichting.
Provincie:
Tag(s):