zaterdag, 2. juni 2012 - 12:16

Daling criminaliteit zet door

De criminaliteitscijfers zijn in de eerste vier maanden van 2012 in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar met zeven procent afgenomen. Politie Haaglanden richt zich sinds 2011 specifiek op strafbare feiten die een grote impact hebben, zoals overvallen, woninginbraken, straatroven.

De nadrukkelijke focus op deze misdrijven werpt zijn vruchten af. Korpschef Henk van Essen: “We hebben in 2011 nadrukkelijk fors geïnvesteerd in de groepsgerichte aanpak van criminele jongeren die verantwoordelijk zijn deze delicten die een grote impact hebben. Ik constateer dat die aanpak succesvol is.

De dalende cijfers over de eerste vier kunnen niet los worden gezien van de aanpak in 2011. Uiteraard moeten we die focus onverminderd vast houden. De groepsgerichte aanpak met gemeente en andere partijen gaat dan ook met volle kracht door. Inwoners van Den Haag mogen rekenen op hun politie, die investeert in het vergroten van veiligheid en vertrouwen.”

Daling op nagenoeg alle fronten
Op alle zogenoemde korpsprioriteiten zijn het aantal aangiften gedaald. In de periode januari tot en met april 2012 het aantal woninginbraken met 9% af, nam het aantal straatroven met 16% af, het aantal overvallen daalde met 4%. Naast de cijfers op de korpsprioriteiten namen ook het aantal vernielingen met 14% af, werd er maar liefst 11% minder gestolen uit motorvoertuigen nam het aantal bedrijfsinbraken af met 11% en nam het aantal diefstallen van motorvoertuigen met een forse 20% af.

Overvallen
Het aantal overvallen kent voor het tweede achtereenvolgende jaar een dalende trend, zij het dat deze daling minder sterk is dan in 2011. In de eerste vier maanden van 2012 werd 54 maal een overval gepleegd. In dezelfde periode in 2010 waren dit er nog 79. Vorig jaar waren dat er nog 56. In vergelijking met twee jaar geleden is er nu sprake van een afname van 33 procent. Met name in Den Haag, waar ruim de helft (53%) van het totaal aantal overvallen werden gepleegd, was sprake van een forse afname in de periode 2010-2012 (-43%).

Diefstal uit woning
Ten opzichte van 2011, waarin nog ruim 2600 diefstallen uit woning werden gepleegd, is een afname van ruim 10 procent gerealiseerd. Positief is met name de ontwikkeling op het aantal woninginbraken. Immers die 10 % staat voor ruim 260 minder inbraken.

Cijfersite
De criminaliteitscijfers over 2012 zijn onder andere te zien op de cijfersite van Politie Haaglanden www.hoeveiligismijnwijk.nl De site registreert de aangiftecijfers van elf misdrijven in de regio Haaglanden en specificeert die tot op wijkniveau. Op de site ook tips op criminaliteit te voorkomen.
Provincie:
Tag(s):