dinsdag, 16. oktober 2012 - 21:28

De Wolden kiest voor financieel aantrekkelijk alternatief

Zuidwolde

Gemeente De Wolden kiest ervoor om bestemmingsplannen zo veel mogelijk te vervangen door beheersverordeningen. Beheersverordeningen leggen bestaande planologische situaties vast. Ze zijn uitermate geschikt voor gebieden en dorpen waar het huidige bestemmingsplan nog actueel is, maar wat van rijkswege na tien jaar moet worden geactualiseerd. Ruinen, de Wijk en Zuidwolde krijgen als eerste beheersverordeningen.

Dat de gemeente kiest voor beheersverordeningen heeft onder meer te maken met de wettelijke plicht om per 1 juli 2013 te beschikken over een actuele planologische regeling voor de hele gemeente. De beheersverordening is een goed en financieel aantrekkelijk
alternatief voor gebieden waar de komende jaren niet veel ontwikkelingen in relatie tot bestemmingsplannen worden verwacht. Bovendien vergt het minder onderzoek.

Wethouder Jan ten Kate: “Wat ook meespeelt, is het plan van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om in het voorjaar van 2013 een concept van de nieuwe Omgevingswet naar de Tweede Kamer te sturen. Daarmee is de kans groot dat bestemmingsplannen plaats maken voor verordeningen. Het is zonde wanneer we dan net veel geld geïnvesteerd hebben in nieuwe bestemmingsplannen.”

Dat Ruinen, de Wijk en Zuidwolde als eerste een verordening krijgen, komt omdat de bestemmingsplannen van deze dorpen op dit moment herzien moeten worden. Ook het bestemmingsplan Buitengebied is toe is aan herziening. De gemeenteraad neemt op 18 oktober een beslissing of ook voor het buitengebied een verordening gemaakt kan worden. Ten Kate: “Bij alle verordeningen staat flexibiliteit voorop. Bestaande bouw- en
gebruiksregels blijven zo veel mogelijk in tact. Gebieden waar we wel ontwikkelingen verwachten, krijgen een bestemmingsplan. En bij het buitengebied baseren we ons op bestaande regelingen en blijven de facetbestemmingsplannen bestaan.”
Provincie:
Tag(s):