vrijdag, 13. januari 2012 - 21:37

De Wolden laat haar post bezorgen door Alescon

Zuidwolde

In de gemeente De Wolden ontvangt een deel van inwoners vanaf januari hun gemeentelijke post via Alescon. Met dit werkvoorzieningschap is de gemeente een contract aangegaan voor de duur van één jaar. Deze manier van postbezorging is goedkoper en de gemeente geeft concrete uitvoering aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de mensen werkzaam bij werkvoorzieningschappen.

Vanwege de gemeentelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid en de bezuinigingen is onderzocht of het mogelijk is om de uitgaande post binnen de gemeente te laten bezorgen door de werkvoorzieningschappen. In samenwerking met het werkvoorzieningschap Alescon heeft dit onderzoek geleid tot een positief resultaat. Reestmond heeft aangegeven dat zij op dit moment geen capaciteit beschikbaar hebben.

Alescon bezorgt in een deel van de gemeente de post (ongeveer 40%), te weten Zuidwolde, Veeningen, Linde, Kerkenveld, Alteveer, Echten en Eursinge. De overige post bezorgt post.nl. Zeer grote aantallen, waaronder verkiezingskaarten, bezorgt post.nl.

Klachten kunnen bij de gemeente worden gedaan via T. 14 0528, maar bij verkeerde bezorging kunnen inwoners ook bellen met de Business Post afdeling van Alescon in Hoogeveen, T. (0528) 294855. Na een jaar gaat de gemeente met Alescon evalueren en wordt bekeken of uitbreiding mogelijk is. Reestmond wordt hier opnieuw bij betrokken.

Alescon heeft sinds 2006 een afdeling die postbezorging als dienst verleent. Ze doen dit onder de naam Business Post. Ruim dertig Sociale Werkvoorziening bedrijven in Nederland zijn aangesloten bij Business Post. Binnen Alescon zijn ongeveer veertig medewerkers actief met het verwerken en bezorgen van de post. Momenteel wordt er post bezorgd in Assen, Beilen en Hoogeveen. Dit wordt nu uitgebreid met gebieden van de gemeente De Wolden.

Alescon bezorgt de post binnen 24 uur overal in Nederland. Alescon (Business Post) staat ingeschreven bij de Opta als officieel postbedrijf. Postbezorging is een werksoort die goed past bij de mensen die werken bij een SW-bedrijf.
Provincie:
Tag(s):