dinsdag, 3. juli 2012 - 19:58

De Wolden meest kindvriendelijke gemeente in Drenthe

Zuidwolde

Kinderen in De Wolden groeien op in de meest kindvriendelijke gemeente van Drenthe. Dat blijkt uit het databoek 2012 van Kinderen in Tel.

Kinderen in Tel laat de verschillen zien tussen leefsituaties van kinderen in Nederlandse gemeenten. Het onderzoek onder verantwoording van het Verwey-Jonker instituut heeft als doel de positie van kinderen te verbeteren. De onderzoeksresultaten zijn een aanzet tot een discussie tussen belangenbehartigers en beleidsmakers.

Wethouder Mirjam Pauwels. “Een mooie plek in dit onderzoek. Daar ben ik trots op en vooral ook een bevestiging dat de jeugd van De Wolden opgroeit in een prettige omgeving, waar ze veilig kunnen spelen en waar weinig criminaliteit is.” De beleidsmakers van de gemeente hanteren in de aanpak van jeugdbeleid en jeugdzorg uitgangspunten waarbij inwoners centraal staan. Zoals laagdrempeligheid, zo min mogelijk bureaucratie en zo dichtbij mogelijk bij inwoners georganiseerd. De wethouder vervolgt: “Onze ervaring leert dat je het maken van beleid samen doet met de mensen die hun dorp of wijk goed kennen, tot iets komt dat ook bij onze inwoners past. En daar varen kinderen ook wel bij. Samen dat doen, wat goed voor hen is.”

Een ander beleidsvoorbeeld is het speeltuinbeleid van De Wolden, samen met ouders, buurtbewoners en Stichting Welzijn De Wolden opgesteld. De eigen buurt weet vaak als beste waaraan behoefte is en waar kinderen veilig kunnen spelen.

Ook het alcoholbeleid en het Ondernemingsplan Centrum Jeugd en Gezin De Wolden zijn voorbeelden waarin meepraten en meedenken, de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van
inwoners erg belangrijk zijn. Kinderen in Tel bundelt de gegevens op gemeentelijk en provinciaal niveau over het welzijn van kinderen en jongeren in Nederland. Deze vergelijkende informatie is in
februari 2006 voor het eerst uitgekomen.
Provincie:
Tag(s):