donderdag, 23. augustus 2012 - 12:00

Dearsum krijgt 'Rode plein'

Dearsum krijgt straks zijn eigen rode plein. De bebouwde kom wordt voorzien van rood asfalt en rode klinkers. 'Dit is een van de werkzaamheden aan de weg tussen Dearsum en Scharnegoutum (N354)', meldt de provincie Friesland.

De provincie pakt de weg aan om de verkeersveiligheid in Dearsum en omstreken te verbeteren. De werkzaamheden zijn in december klaar.

Op de weg naar Sneek rijden automobilisten vaak te hard. De provincie verlaagt de snelheid in de kom van Dearsum naar 50 km/u, maar dat is niet afdoende. Ook de omgeving wordt hierop aangepast. Met het plein krijgt Dearsum een dorpse uitstraling, waardoor bestuurders eerder geneigd zijn zich aan de snelheid te houden.

Werkzaamheden
Aannemerscombinatie Jansma Drachten en Koninklijke Sjouke Dijkstra staat aan de lat voor de werkzaamheden. Zij leggen het plein aan, inclusief leilindes en een oversteekplaats voor fietsers en voetgangers. De huizen in Dearsum die nu direct aan de westzijde van de provinciale weg grenzen, krijgen een pad voor het huis.

Dat sluit aan op de rotonde Dearsum of de ovonde Nijkleaster. Op deze manier hoeven de bewoners niet meer rechtstreeks de hoofdrijbaan op te rijden. De hoofdrijbaan en de parallelweg krijgen een nieuwe asfaltlaag.

Verkeershinder
Verkeer moet rekening houden met hinder en een langere reistijd. De maximumsnelheid gaat tussen Dearsum en Scharnegoutum terug naar 50 km/u. Verkeer wordt over de parallelweg geleid en geregeld met verkeerslichten. Advies is om Dearsum te mijden en via Bolsward te rijden.
Provincie:
Tag(s):