dinsdag, 22. mei 2012 - 9:28

Deetman vraagt vrouwen om misbruik in Rooms-Katholieke Kerk te melden

Den Haag

Vrouwen die vroeger als meisje zijn misbruikt binnen de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) kunnen zich vanaf vandaag melden bij de commissie-Deetman.

Tweede onderzoek
Deetman toonde zich eerder bereid om in opdracht van de RKK leiding te geven aan een tweede onderzoek. Dit onfhankelijk wetenschappelijk onderzoek spitst zich toe op seksueel misbruik van alsook op fysiek en psychisch geweld tegen minderjarige vrouwen binnen de RKK in Nederland tussen 1945 en nu.

Eerder deed Deetman onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarige mannen en vrouwen binnen de RKK. De Bisschoppenconferentie en Konferentie Nederlandse Religieuzen zegden onverkort hun medewerking toe aan dit tweede onderzoek.

Meldingen van vrouwelijke slachtoffers zullen een belangrijk onderdeel uitmaken van het onderzoek, om te komen tot een algemeen beeld en nadere analyse van deze problematiek van misbruik en geweld. Het onderzoek is uitdrukkelijk geen strafrechtelijk onderzoek naar individuele gevallen.

De komende weken hebben voorbereidende onderzoekswerkzaamheden plaats. Na afronding hiervan volgt publicatie van de onderzoeksaanpak op de website www.onderzoekrk.nl.
Provincie:
Tag(s):