dinsdag, 18. september 2012 - 18:20

Defensie in de steigers

Den Haag

Voor Defensie wordt 2013 een moeilijk jaar. In 2011 zijn maatregelen aangekondigd die tot forse bezuinigingen leiden. Dit heeft het ministerie van Defensie dinsdag bekendgemaakt.

Dit jaar zijn de voorbereidingen getroffen om te komen tot een substantieel kleinere krijgsmacht. Dat staat in de Defensieparagraaf van de Rijksbegroting 2013 die vandaag tijdens Prinsjesdag is gepresenteerd.

"De omvangrijke bezuinigingsexercitie gaat het derde jaar in en is daarmee halverwege", aldus minister Hans Hillen. "De contouren van de Defensieorganisatie in haar nieuwe vorm staan. Een organisatie die in staat is onze vrijheid, veiligheid en welvaart te beschermen, ook in de toekomst."

Ingrijpend
Defensie bezuinigt oplopend naar 2015 structureel € 1 miljard. De ingrijpende maatregelen die in 2011 zijn aangekondigd krijgen haar beslag. Kazernes en legerplaatsen gaan noodgedwongen dicht. Er verdwijnen ongeveer 12.000 banen en circa 6.000 medewerkers moeten de organisatie - al dan niet gedwongen - verlaten. De onvermijdelijke gedwongen ontslagen krijgen in 2013 namen en gezichten.

Ook operationele capaciteiten worden niet ontzien. Alle tanks zijn al verdwenen. Een aantal jachtvliegtuigen, mijnenbestrijdingsvaartuigen en helikopters gaat in de verkoop.

Pijnlijk
Defensie moet in 2013 € 613 miljoen bezuinigen. Daarnaast heeft Defensie zichzelf nog eens een extra bezuiniging opgelegd van € 178 miljoen om achterstanden in te lopen, zoals bijvoorbeeld kleding- en munitietekorten. De totale begroting voor Defensie voor het jaar 2013 bedraagt net iets meer dan € 7,7 miljard.

Investeren
Om de bezuinigen te kunnen realiseren, wordt ook het investeringsbudget aangesproken. Het daalt dit jaar fors. Een investeringsquote van circa 20% van de Defensiebegroting is nodig om de toekomst van de krijgsmacht en de nationale veiligheid zeker te stellen. Dit geld investeert Defensie in nieuwe technieken en wapensystemen, zoals onbemande vliegtuigen, de verdediging tegen ballistische raketten en cyber-operaties.

Het investeringspercentage was in 2008 nog 20,9% en is daarna onder de 20% gedaald. In 2012 bereikt de investeringsquote een voorlopig dieptepunt van 14,8%. De verwachting is dat dit percentage in 2016 weer op het gewenste niveau uitkomt.
Provincie:
Tag(s):