vrijdag, 12. oktober 2012 - 11:40

Defensie mag laagvliegen boven natuurgebied

Den Haag

Defensie heeft een vergunning gekregen om met helikopters laag te vliegen in en bij de beschermde natuurgebieden in de militaire laagvlieggebieden voor helikopters. De vergunning is afgegeven nadat ecologisch onderzoek heeft uitgewezen dat er geen negatieve effecten zijn op de natuurwaarden.

Volgens de zogenoemde Natuurbeschermingswetvergunning (Nb-wetvergunning) mag Defensie per laagvlieggebied jaarlijks een bepaald aantal uren laagvliegen met helikopters boven en bij de Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten. Aan de hand van onderzoek op basis van geregistreerde helikoptervlieguren in de periode 2003-2008 is gekeken of hierdoor de wettelijk beschermde natuurwaarden niet achteruit gaan.

In de meeste gebieden is dat niet het geval. Voor enkele gebieden kan dit niet worden uitgesloten en is in de vergunning vastgelegd dat daar tijdelijk of het hele jaar niet mag worden laaggevlogen. De vergunning is verleend door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Dit ministerie ziet ook toe op de naleving aan de hand van de jaarlijks te ontvangen gebruiksgegevens van Defensie.
Provincie:
Tag(s):