dinsdag, 24. januari 2012 - 17:07

Defensie overhandigt ‘geheime’ NAVO-bunker

Maastricht

De kalksteengroeves van de Cannerberg in Maastricht zijn vandaag door Defensie overgedragen aan Stichting Limburgs Landschap. Vanuit de berg bewaakte de NAVO tijdens de Koude Oorlog het luchtruim boven Europa.

Na een jarenlange saneringsoperatie vanwege milieuverontreiniging hoopt de stichting met de groeve een deel Koude Oorlogsgeschiedenis te ontsluiten voor het publiek.

De mergelgroeve bij Maastricht werd in 1954 door het toenmalige Ministerie van Oorlog gehuurd van de stichting. Voor een periode van 50 jaar huisvestte het een verbindingscentrum en hoofdkwartier van de NAVO.

Schoonmaakoperatie
Met het einde van de Koude Oorlog kwam deze functie ten einde. Het bondgenootschap verliet de Cannerberg in 1993, waarna een omvangrijke vervuiling aan het licht kwam. Vooral de aanwezigheid van asbest leidde tot beroering. De schoonmaakoperatie vanuit Defensie duurde 7 jaar.
Markant gangenstelsel

Nu de Stichting Limburgs Landschap weer beschikt over de Cannerberg, wil zij deze graag openstellen. Dan kan ook het publiek kennismaken met de markante en kenmerkende zaken in het gangenstelsel van de vroeger zo ‘geheime’ bunker.
Provincie:
Tag(s):