zaterdag, 7. juli 2012 - 10:18

Desmond Tutu ontvangt eredoctoraat van de RUG

Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen reikt op 24 september 2012 een eredoctoraat uit aan de Zuid-Afrikaanse geestelijke Desmond Tutu.

De aartsbisschop ontvangt het eredoctoraat op voordracht van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap vanwege zijn bijzondere optreden als voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie en zijn grote maatschappelijke verdiensten op het gebied van de gezondheidszorg.

Desmond Tutu was de eerste zwarte aartsbisschop van de Anglicaanse Kerk in Kaapstad. Voor zijn inspanningen in de strijd tegen de apartheid ontving hij in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede. Later ontving Tutu veel lof voor zijn voorzitterschap van de Waarheids- en Verzoeningscommissie, die zich na de val van het apartheidsregime sterk maakte om verschillende bevolkingsgroepen in vrede met elkaar te laten leven.
Provincie:
Tag(s):