dinsdag, 22. mei 2012 - 15:09

Diefstal van vaartuigen gedaald

Amsterdam

In 2011 zijn in Nederland door de politie 1225 vaartuigen als gestolen geregistreerd. Dat is een lichte daling van 1,6 procent ten opzichte van 2010. Bij de buitenboordmotoren was er een daling van 10 procent. Van 2152 in 2010 naar 1924 in 2011.

In Friesland werd het aantal gestolen buitenboordmotoren bijna gehalveerd. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage over vaartuigcriminaliteit van het Korps landelijke politiediensten (KLPD).

Uit het rapport blijkt verder dat trailerbare vaartuigen zoals motorboten,
rubberboten, roeiboten en sloepen maken samen bijna negentig procent van de gestolen vaartuigen uit. Aangiften van diefstal van kajuitmotorboten en
kajuitzeiljachten zijn er echter nauwelijks. Amsterdam en omgeving, de kop van Noord-Holland en Friesland zijn de gebieden waar dieven het meest toesloegen.

De politie vond in 2011 in vergelijking met het voorgaande jaar meer vaartuigen terug, 334 (27%) tegen 315 (25%). Positieve uitschieter: Amsterdam met bijna 40% teruggevonden vaartuigen.
Provincie:
Tag(s):