dinsdag, 5. juni 2012 - 21:11

Dierenwelzijn onbedwelmde slacht sterk verbeterd

Den Haag

Het welzijn van dieren die onbedwelmd worden geslacht wordt sterk verbeterd door nieuwe regels die in een convenant tussen overheid, slachterijen en religieuze organisaties zijn vastgelegd. Dit meldt het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) dinsdag.

Het ‘Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten’ is ondertekend door staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), de Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende bedrijven (VSV), het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en de Permanente Commissie tot de Algemene Zaken van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK).

In het convenant maken zij afspraken om het dierenwelzijn bij de onbedwelmde slacht te verbeteren op een manier die verenigbaar is met de islamitische of israëlitische ritus. Bleker: 'Met dit akkoord, waarin alle betrokken partijen tot elkaar wisten te komen, is een goede balans gevonden tussen de vrijheid van godsdienst en verbetering van het dierenwelzijn.'

40 seconden
In het convenant staat dat dieren binnen 40 seconden nadat de halssnede is toegebracht buiten bewustzijn moeten zijn. Is dat niet het geval dan wordt het dier alsnog direct bedwelmd met een extra ingreep. De halssnede moet met een ononderbroken, vloeiende beweging worden uitgevoerd.

Partijen hebben ook afspraken gemaakt over het te gebruiken mes, de wijze van fixatie en het fixatieapparaat en het eventueel scheren van de plaats voor de halssnede. Ook moet van elk dier vooraf worden vastgesteld of het qua type, omvang, gewicht en mentale toestand geschikt is om onbedwelmd te worden geslacht.

Toezicht op slacht
Uitgangspunt is dat er permanent toezicht is bij deze vorm van slachten. De extra kosten die met dat toezicht zijn verbonden, zijn voor het slachthuis die het kan doorberekenen in de prijs.

Wetenschappelijke adviescommissie
De staatssecretaris stelt na overleg met de convenantpartijen een wetenschappelijke adviescommissie in. Deze commissie adviseert de convenantpartijen op alle onderzoeksvragen waar partijen wetenschappelijk advies op willen. Op basis hiervan kunnen de convenantpartijen nadere convenantafspraken maken.

In elk geval wordt nog aanvullend advies gevraagd over mogelijkheden om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk dieren binnen 40 seconden na de halssnede het bewustzijn verliezen, de beste plek voor de halssnede en de uit oogpunt van dierenwelzijn beste wijze van fixeren.

Convenant en Eerste Kamer
Het ‘Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten’ vloeit voort uit het debat in de Eerste Kamer over een initiatiefwetsvoorstel van mevrouw Thieme van de Partij voor de Dieren. Staatssecretaris Bleker gaf in dat debat aan samen met de verschillende partijen aan tafel te willen gaan zitten om te kijken of het mogelijk was om het dierenwelzijn te verbeteren bij de onbedwelmde slacht.
Provincie:
Tag(s):