donderdag, 5. juli 2012 - 18:22 Update: 08-07-2014 0:31

Digitale kranten en e-books naar 6% btw

De btw-tarieven voor e-books en digitale kranten moeten omlaag van 19 naar 6 procent.

De Tweede Kamer heeft donderdagochtend een GroenLinks-motie aangenomen, die het kabinet oproept zich hier in Europa sterk voor te maken. Indiener Mariko Pieters: "Het is mij al lange tijd een doorn in het oog dat kranten en boeken van papier in het lage btw-tarief vallen, terwijl over digitale versies het hoge tarief betaald moet worden. Dat ouderwetse onderscheid is niet meer houdbaar. Fijn dat sinds vandaag een Kamermeerderheid dit standpunt deelt."

Peters wil het liefst dat Nederland, net als Frankrijk en Luxemburg, overstapt op een laag btw-tarief voor digitale kranten en boeken. Die route is echter de pas afgesneden nu de Europese Commissie een inbreukprocedure is gestart tegen deze beide landen. Onder de huidige Btw-richtlijn is een laag btw tarief voor digitale kranten en boeken niet toegestaan, omdat deze tot `langs elektronische weg verrichte diensten' worden gerekend. Voor deze diensten geldt het hoge standaardtarief.

De aangenomen motie Peters verzoekt het Nederlandse kabinet zich in Europees verband in te zetten voor een laag btw tarief. Minister van Bijsterveldt (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) gaf in reactie echter aan eerst het standpunt van de Europese Commissie af te willen wachten.
Peters: "Het kabinet stelt zich veel te afwachtend op. Het is onnodig om eerst het standpunt af te wachten. Dit wordt nu bepaald, daar kan Nederland nu invloed op uitoefenen. Zoiets komt niet plotseling uit de lucht vallen."

Verschillende Eurocommissarissen hebben zich in het verleden uitgesproken voor een laag btw-tarief. Neelie Kroes, verantwoordelijk voor de Europese Digitale Agenda, spreekt van de discriminatie van e-books en vindt het onderscheid niet uit te leggen. Ook Michel Barnier (Interne Markt) en Androulla Vassiliou (Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugd) steunen het lagere btw-tarief.
Categorie:
Tag(s):