donderdag, 5. januari 2012 - 12:39

Dijkbewaking Oosterschelde opgeheven

Oosterschelde

Waterschap Scheldestromen heeft vanmorgen fase 2 voor dijkbewaking ingesteld voor de dijken rond de Oosterschelde.

Inmiddels is deze fase opgeheven. Om 12.30 uur werd bij Room-pot Binnen de hoogste waterstand bereikt: 2.31 meter boven NAP. Fase 2 bestond uit het in-stellen van dijkwachtposten en het controleren van de dijken door kantonniers vanaf twee uur voor hoogwater. Voor de Westerschelde was het niet nodig om dijkbewaking in te stellen. Er kwamen zo’n vijftig waterschapsmedewerkers in actie.

De komende uren houdt het waterschap uiteraard de situatie nog in de gaten. Zowel aan het eind van de middag als morgenochtend vroeg controleren kantonniers bij laagwater of er schade is ontstaan aan de dijken.
Provincie:
Tag(s):