donderdag, 5. januari 2012 - 9:02

Dijkdoorbraak dreigt bij Tolbert. Mensen en dieren geëvacueerd

Tolbert

In het zuidelijk Westerkwartier zijn de waterstanden nu dermate hoog, dat het water over de kades dreigt te stromen.

Het gaat om de polder Tolberter Petten. Dat maakte de Groningse burgemeester Peter Rehwinkel, ook voorzitter van de veiligheidsregio Groningen, donderdagmorgen bekend.

Natuurgebieden bergen niet genoeg water
De waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's hebben twee natuurgebieden in Groningen en Drenthe onder water lopen om het water te kunnen bergen. Ondanks deze maatregel daalt de waterstand nog onvoldoende. Inmiddels worden ook dijken versterkt met zandzakken. Eveneens heeft Rijkswaterstaat pompen beschikbaar gesteld om overtollig water weg te pompen.

Eerder vanochtend
In verband met de hoge waterstand en de evacuatie in de polder 'Tolberter Petten' heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. In deze verordening staat dat het gebied van de 'Tolberter Petten' is afgesloten. De gemeente neemt deze maatregel om mensen die niks in het gebied te zoeken hebben te weren.

In de provincie Groningen is in korte tijd veel regen gevallen. Daardoor zijn er zeer hoge waterstanden. In het zuidelijk Westerkwartier zijn de waterstanden nu dermate hoog, dat het water over de kades dreigt te stromen. Het gaat om de polder Tolberter Petten. Ook vreest men voor een dijkdoorbraak. Rond 11.00 uur is het kritieke moment.

Evacuatie bewoners, dieren en opvang
Inmiddels zijn tientallen bewoners, bedrijven en dieren geëvacueerd. Het gaat om een vrijwillige evacuatie van onder andere een aantal veehouderijen. De eigenaren van deze bedrijven worden door de hulpverleningsdiensten zo goed mogelijk geholpen om hun vee in veiligheid te brengen. Voor bewoners wordt opvang geregeld door de betrokken gemeenten.

Defensie
Ook het ministerie van Defensie houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten. Op verzoek van de Veiligheidsregio in Groningen heeft de landmacht zojuist vijftig militairen en een aantal voertuigen klaar om bijstand te verlenen bij de problemen met het hoge water, dat bevestigd een woordvoerder van het ministerie van Defensie.
Provincie:
Tag(s):