donderdag, 12. juli 2012 - 11:25

Dijkversterking Oesterdam Zuid af

Vrijdag 13 juli 2012 rondt het projectbureau de dijkversterking Oesterdam Zuid af. De parallelweg is vanaf vrijdagmiddag 13.00 uur weer open. (Brom)fietsers en andere recreanten kunnen vanaf dit weekend dus weer op en langs de Oesterdam terecht.

De pendeldienst rijdt vrijdagochtend voor het laatst. Na de bouwvak worden nog wel een aantal afrondende werkzaamheden uitgevoerd.

De laatste maanden is hard gewerkt om het dijktraject Oesterdam Zuid voor 15 juli klaar te hebben. Dat is grotendeels gelukt. De steenbekleding ligt over de hele lengte van vijf kilometer op de dijk. Ook is de onderhoudsweg opnieuw aangelegd. Wel vinden na de bouwvak nog enkele afrondende werkzaamheden plaats.

Het waterbouwasfalt op de dijk krijgt een slijtlaag (extra beschermlaag). Dit moet op zowel het zuidelijk als op het noordelijk deel van 2011 gedaan worden. Het werk wordt in etappes uitgevoerd zodat recreanten verschillende uitwijkmogelijkheden hebben. Daarnaast moet er op verschillende plaatsen gras ingezaaid worden. Dit werk is uitgesteld omdat het weer de afgelopen weken tegen zat. Tot slot krijgt de parallelweg een opknapbeurt doordat er een nieuwe laag asfalt aangebracht wordt. Het asfalteren zal ’s nachts gebeuren zodat de parallelweg overdag gewoon gebruikt kan worden. Momenteel is niet bekend wanneer deze klus precies uitgevoerd wordt. Projectbureau Zeeweringen zal dit ruim van tevoren aankondigen.

Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen. Het projectbureau versterkt de steenbekleding van de dijken in Zeeland, in totaal ruim 325 kilometer. De steenbekleding wordt versterkt, omdat deze niet aan de wettelijke norm voldoet. Er is geen acuut gevaar voor de veiligheid van Zeeland. Het project moet in 2015 afgerond zijn.
Provincie:
Tag(s):