vrijdag, 6. januari 2012 - 15:17

Dijkwachters blijven laaggelegen polders bij Kampen controleren

Kampen

De Willem Meijerpolder en de Mandjeswaard bij Kampen zijn laag gelegen polders die vanwege het hoge water nauwlettend in de gaten worden gehouden. Ook vrijdag inspecteren dijkwachters deze dijken rond het Kampereiland.

Het Waterschap Groot Salland zet vrijdag zo'n 75 dijkwachters in om de dijken, die op een hoogte van 100 tot 150 cm boven NAP, rond het Kampereiland te controleren op beschadigingen aan de grasmat.

Donderdag zijn op een aantal locaties wellen waargenomen en is kwelwater geconstateerd. De dijkwachten geven deze informatie door en het waterschap beoordeelt of dit om verdere maatregelen vraagt.

Ook wordt de algemene conditie van de dijken scherp in de gaten gehouden. Afhankelijk van de situatie, wordt vanmiddag besloten of de dijkwachters nog actief blijven.

Door een combinatie van hoge waterafvoeren vanuit de Overijsselse Vecht in het Zwarte Water en vanaf daar in het Zwarte Meer én harde noordwestenwind hoopte afgelopen donderdag het water zich op.

Balgstuw
De Balgstuw werd gesloten om het achterliggende gebied te beschermen tegen opstuwend water vanuit het IJsselmeer en Ketelmeer. Donderdag werd aan het eind van de middag de Balgstuw weer leeggepompt. Inmiddels is de situatie stabiel en verwacht het waterschap niet dat de Balgstuw weer in actie moet komen.
Provincie:
Tag(s):