donderdag, 23. februari 2012 - 17:18

Directe spoorlijn Arnhem-Apeldoorn haalbaar

Een directe spoorlijn tussen Arnhem en Apeldoorn is haalbaar, maar vraagt een forse investering.

Dit blijkt uit een eerste verkenning. Het opnieuw in gebruik nemen van de ‘Koningslijn’ tussen Arnhem en Apeldoorn levert de meeste tijdwinst en de meeste reizigers op in vergelijking met alternatieve routes.

Het tracé Koningslijn heeft de voorkeur, omdat dan ook Apeldoorn-Zuid en Eerbeek een station kunnen krijgen. De Koningslijn wordt nu gebruikt door de Veluwse Stoomtrein Maatschappij. Daarbij zijn de spoorlijnen via de Emperboog en Zutphen minder snel en worden er minder reizigers verwacht nu de geplande woningbouw in de IJsselsprong niet doorgaat. Het verwachte aantal reizigers op de Koningslijn wordt geschat op 10.000 tot 16.000 per dag. Ter vergelijking: dagelijks reizen 11.000 mensen over de Valleilijn tussen Amersfoort en Barneveld-Noord.

De spoorlijn is één van de doelstellingen uit het coalitieakkoord. Gedeputeerde Conny Bieze: 'Met deze verkenning is een belangrijke stap gezet in de richting van een directe spoorverbinding tussen Arnhem en Apeldoorn. Hoewel een forse investering wordt gevraagd is de spoorverbinding aantrekkelijker voor vervoerders en reizigers dan vooraf werd verondersteld.'

Er kleven ook nadelen aan de Koningslijn. Volgens een globale berekening kost het geschikt maken van de Koningslijn 100 miljoen tegenover 50 miljoen van de Emperboog. Daarnaast is de veiligheid nog niet onderzocht, noch de capaciteit op het spoor. Gedeputeerde Staten besloten voorlopig verschillende opties open te houden. Zij laten daarom verder onderzoek doen naar de drie varianten. Het college wil voor het einde van deze coalitieperiode in 2015 een voorstel met begrotingsverzoek aan Provinciale Staten voorleggen.
Provincie:
Tag(s):