vrijdag, 3. februari 2012 - 13:53

DNA kanaalzone in kaart gebracht

Zeeuws-Vlaanderen

Logistiek, biobase, industrie, kennis en innovatie en poort naar de wereld. Dat zijn de vijf pijlers en kernwaarden uit het DNA van de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone.

Het DNA is op vrijdag 3 februari door Jan Lonink, als voorzitter van het Bestuurlijk Programmateam Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone, aangeboden aan Alain Dufait, voorzitter van de Kring van Werkgevers in de Kanaalzone.

Het DNA van de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone is, in opdracht van de stuurgroep Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone, de afgelopen maanden in kaart gebracht. Op basis van een workshop in de regio en gesprekken met werkgevers, werknemers en bewoners is de ware aard van de regio verbeeld en verwoord. Hieruit kwam een beeld naar voren van een innovatieregio, waar bedrijven en organisaties excelleren in hun vakgebied en manier van werken. Of zoals Jeroen van der Veer, oud-topman van Shell, het treffend samenvat: "De Kanaalzone excelleert door de sterke samenhang tussen logistiek, industrie en landbouw. Door duurzaamheid toe te voegen creëer je een uniek center of excellence voor de biobased economy."

Het DNA Kanaalzone is vastgelegd in een drieluik kaart die zo ontworpen is dat hij makkelijk ingestoken kan worden in het, eerder dit jaar gepresenteerde, DNA-boek Zeeuws-Vlaanderen. De Kanaalzone maakt als economische slagader door het Zeeuws-Vlaamse middengebied immers onlosmakelijk onderdeel uit van de gehele Zeeuws-Vlaamse regio. Zij is voor de regio en voor heel Zeeland van groot economisch belang. De kernwaarden, citaten en beelden uit het DNA kunnen door ondernemers en inwoners uit de Kanaalzone gebruikt worden in hun eigen promotie. Daarnaast vormt het DNA de basis voor de (gebieds)marketing van de Kanaalzone. Uiteindelijk doel is dat alle promotie in de regio bijdraagt aan een eenduidig en herkenbaar beeld van wat er allemaal is en kan in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone.

Achtergrond DNA-aanpak
DNA is celmateriaal dat bij ieder mens uniek is. Maar ook elke streek, elke stad of elk dorp heeft een uniek DNA. Het is de blauwdruk van een regio. Het geeft aan hoe je er woont en werkt en hoe de mensen in het leven staan. De provincie Zeeland heeft deze DNA-aanpak ontwikkeld en het unieke DNA van Zeeland vastgelegd. De DNA-jutmethode wordt nu door heel Zeeland toegepast. Samen met gemeenten, regio's, ondernemers en (gebieds)projecten wordt het Zeeuwse DNA op deze wijze verder verdiept. Voor meer informatie: www.laatzeelandzien.nl.

Gebiedsontwikkeling Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone
Sinds juli 2007 werken de provincie Zeeland, gemeente Terneuzen, Zeeland Seaports, Zeeuwse Milieu Federatie, Kamer van Koophandel, Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging en Rijkswaterstaat Zeeland samen aan de gebiedsontwikkeling van de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone. Daarmee wordt een vervolg gegeven aan het in maart 2003 afgesloten ROM-project Gebiedsgerichte Benadering Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone.
Er wordt gezamenlijk ingezet op groei van economische speerpuntsectoren, waarvan bio based economy er een is. De ontwikkeling van de haven en de noodzakelijke bedrijven wordt gestimuleerd. Ook gaat de aandacht uit naar belangrijke droge (onder andere de Sluiskiltunnel en N61) en natte infrastructuren (de nieuwe zeesluis). Verder wordt gewerkt aan de kwaliteit van de werk- en leefomgeving, met veel aandacht voor natuur en landschap.

In september 2011 is de Overeenkomst Regionale Samenwerking Ontwikkeling Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone ondertekend door de gemeente Terneuzen, de provincie Zeeland, Zeeland Seaports, de Kring van Werkgevers Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone, de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging Zeeland, de Zeeuwse Milieu Federatie en de Kamer van Koophandel. De overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar en heeft als doel door onderlinge samenwerking de economische ontwikkeling en verbetering van werk- en woonomgeving te stimuleren.
Provincie:
Tag(s):