woensdag, 14. maart 2012 - 16:12 Update: 08-07-2014 0:54

DNB:dekkingsgraden pensioenfondsen stabiel

Amsterdam

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de afgelopen twee maanden betrekkelijk stabiel gebleven. Dit meldt de Nederlandsche Bank (DNB) woensdag.

Eind februari 2012 bedroeg de dekkingsgraad 99% tegen 98% eind december 2011. De dekkingsgraad – de verhouding tussen de beschikbare middelen en de verplichtingen - is met name beïnvloed door enerzijds de stijging van de aandelenkoersen en anderzijds de daling van de lange rente.

Tussen eind december en eind februari zijn de aandelenkoersen gestegen. Zo steeg de MSCI-world index met 8,9% (tabel 3.1). Stijgende aandelenkoersen zorgen ervoor dat de aandelenportefeuille van pensioenfondsen in waarde stijgt. De beschikbare middelen nemen hierdoor toe.

Echter, ook de verplichtingen van pensioenfondsen zijn in deze periode toegenomen. Dit werd veroorzaakt door een daling van de lange rente (15-jaars, tabel 1.3) van 2,93% naar 2,77%. Dit is de laagste stand van de 15-jaarsrente sinds augustus 2010. Bij een lagere rente moeten pensioenfondsen meer geld reserveren voor toekomstige uitkeringen.

In de afgelopen drie maanden heeft DNB besloten de nominale rentetermijnstructuur te corrigeren vanwege uitzonderlijke marktomstandigheden. De eerder genoemde rentepercentages betreffen dan ook een driemaandsgemiddelde.

Met een gemiddelde dekkingsgraad van 99% bevindt de pensioensector als geheel zich eind februari nog steeds in een dekkingstekort. Een dekkingstekort houdt in dat de dekkingsgraad van een pensioenfonds lager is dan 105%. Een pensioenfonds beschikt dan niet over het zogenoemd minimaal vereist vermogen.

Eind februari waren 4,9 miljoen actieve deelnemers en 2,2 miljoen pensioengerechtigden aangesloten bij één van de 205 pensioenfondsen in dekkingstekort. Eind december waren dit nog 229 pensioenfondsen met 5,0 miljoen actieve deelnemers en 2,3 miljoen pensioengerechtigden.
Categorie:
Tag(s):