donderdag, 25. oktober 2012 - 11:49 Update: 08-07-2014 0:45

DNB:huidige generatie jonge huishoudens kwetsbaarder bij financiële tegenslag

Amsterdam

In de afgelopen twintig jaar zijn de vermogens van huishoudens sterk gegroeid. 'Toch is de huidige generatie jonge huishoudens kwetsbaarder bij financiële tegenslag', meldt De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag.

In de afgelopen twintig jaar zijn de balansen van Nederlandse huishoudens aanzienlijk gegroeid. Aan de activakant zijn het huizen- en pensioenvermogen sterk toegenomen, aan de passivakant is de hypotheekschuld gegroeid.

Gezamenlijke vooruitgang
Als er naar het saldo van alle bezittingen en schulden wordt gekeken, dan blijkt dat Nederlandse huishoudens er gezamenlijk op vooruit zijn gegaan. Het totale ‘netto vermogen’ van Nederlandse huishoudens is toegenomen van ruim 200% van het bruto binnenlands product (bbp) in 1981 tot ruim 400% van het bbp in 2011.

Het netto vermogen van Nederlandse huishoudens is echter niet gelijkmatig verdeeld over huishoudens. De bezittingen en schulden verschillen vooral tussen jongeren en ouderen.

Dit hangt samen met het gebruikelijke patroon van inkomens en besparingen over de levensloop. Veel jonge huishoudens lenen maximaal om een woning te kopen, terwijl ouderen tijd hebben gehad om spaartegoeden op te bouwen en de hypotheekschuld te verminderen.

Huizenprijsontwikkeling
De grotere financiële kwetsbaarheid van jongere huishoudens hangt samen met de Nederlandse huizenprijsontwikkeling. Eind jaren negentig zijn de huizenprijzen hard gestegen, maar sinds 2008 zijn die weer gedaald.

Veel huishoudens die in het afgelopen decennium voor het eerst een woning hebben gekocht, hebben wel een deel van de prijsdaling meegemaakt, maar niet de explosieve stijging die daaraan vooraf ging. Dit waren vooral jongere huishoudens. Oudere huishoudens zijn — gemiddeld genomen — op een gunstiger moment de woningmarkt ingestapt.
Categorie:
Tag(s):