woensdag, 25. juli 2012 - 22:54

Dorpsbelangen ziet ziekenhuis in Wagenborgen wel zitten

Wagenborgen

Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen is voorstander van een nieuw te bouwen ziekenhuis op het terrein van de voormalige GGZ instelling Groot Bronswijk in Wagenborgen. Volgens hen kunnen de bouwkosten omlaag omdat nutsvoorzieningen al aanwezig zijn op het terrein.

Onlangs deed KMPG een onderzoek naar de haalbaarheid van de twee locaties van de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG). Hieruit bleek dat de locatie Delfzijl en Winschoten niet rendabel genoeg zijn voor het 'gezond voortbestaan van de OZG.

De te bouwen nieuwe ziekenhuis op de locatie Groot-Bronswijk wordt niet alleen gesteund door de inwoners van Wagenborgen. Door het CDA is een motie ingediend waarin het college van B & W wordt verzocht om als ziekenhuislocatie de voormalige locatie Groot Bronswijk, momenteel in eigendom bij Woonzorg Nederland - bij de beslispartijen onder de aandacht te brengen. Dit initiatief wordt door Dorpsbelangen ondersteunt.

De Raad van Bestuur van de Ommelander Ziekenhuis Groep, de Raad van Bestuur van zorgverzekeraar Menzis, de lokale, provinciale en landelijke politiek worden uitgenodigd om de locatie Wagenborgen te bezoeken om de grote voordelen van deze locatie in ogenschouw te nemen.
Provincie:
Tag(s):