vrijdag, 9. maart 2012 - 15:11

Dorpskern Tolbert krijgt beschermd dorpsgezicht

Tolbert

Burgemeester en wethouders van Leek willen de karakteristieke dorpskern van Tolbert de status geven van beschermd gemeentelijk dorpsgezicht. De raadscommissie heeft hiermee op 7 maart 2012 ingestemd.

De dorpskerk heeft van oudsher een verscheidenheid aan bouwtypes en -stijlen. Dit ensemble is vrij goed bewaard en bepaalt het historische karakter van het centrum van Tolbert. De gemeente wil dit graag zo houden. Door een gebied aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht worden de cultuurhistorische waarden vooropgesteld bij nieuwe ontwikkelingen.

De eigenaren in het gebied hebben een informatiebrief van de gemeente en kunnen hun mening geven over het voornemen van de gemeente. Voor eigenaren heeft de aanwijzing niet tot gevolg dat voor elke wijziging aan de buitenkant een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd.
Provincie:
Tag(s):