vrijdag, 30. november 2012 - 21:20

Douane en brouwers in strijd tegen illegale import bier

Den Haag

Vrijdagmiddag ondertekenden staatssecretaris Frans Weekers van Financiën namens de Douane en Cees-Jan Adema, directeur Nederlandse Brouwers, een Memorandum of Understanding (MoU) om illegale import van bier uit het buitenland tegen te gaan. Dit meldt het ministerie van Financiën vrijdag.

In het MoU hebben de partijen afgesproken wat ze van elkaar mogen verwachten in het uitwisselen van informatie en gegevens. Doel is de import van bier waarover geen accijns wordt betaald, beter in kaart te krijgen en de controle op de naleving van accijnsregels voor de handel in bier te verbeteren.

Staatssecretaris Weekers is verheugd over de ondertekening: "Concurrentievervalsing en belastingontduiking zijn oneerlijk tegenover bonafide ondernemers en alle andere belastingbetalers die gewoon hun bijdrage aan de schatkist leveren. De brouwers en ik zijn dan ook zeer gemotiveerd fraudeurs aan te pakken."

Cees-Jan Adema: "Bieraccijnstoerisme en illegale import zijn voor de brouwers en voor de schatkist een groot probleem. Wij schatten in dat 1 op de10 glazen bier wordt verkocht zonder dat daar accijns over wordt betaald. Dit leidt tot gederfde inkomsten voor de schatkist en banenverlies bij de brouwers en supermarkten. Het treft de brouwers die actief zijn in de grensstreken het meest."

Acties Douane
In april heeft de Douane controles uitgevoerd op aanvoerwegen en in grote steden bij horecagelegenheden. De controles waren gericht op het voorhanden hebben van, het vervoer en de herkomst van bier. Hiermee kon worden vastgesteld of het aanwezige bier in de Nederlandse accijnsheffing betrokken was.

De Douane heeft 590 vervoermiddelen gecontroleerd en 371 cafes bezocht. Op basis van de bevindingen zijn 61 bedrijven in een administratieve vervolgcontrole opgenomen. De Douane zal dergelijke controles blijven herhalen.
Provincie:
Tag(s):