maandag, 4. juni 2012 - 20:09

Draaginsigne voor militairen bij kaping De Punt en Bovensmilde

Den Haag

De veteranenwet, die op initiatief van de Kamer tot stand is gebracht geeft de veteranen de erkenning en waardering die hen toekomt, schrijft minister Hans Hillen vandaag in Veteranennota 2011-2012. Hillen streeft ernaar het besluit dit jaar aan de Kamer aan te bieden.

Met de inwerkingtreding van de wet worden 30.000 actief dienende militairen met uitzendervaring ook als veteraan aangemerkt. Daarnaast kunnen militairen die worden ingezet tegen terroristische acties in zowel Nederland of in het buitenland in de toekomst ook in aanmerking komen voor de status veteraan.

Tevens kondigt de Minister in de nota aan dat hij voornemens is om een draaginsigne in te stellen voor de militairen die in de periode 23 mei tot en met 11 juni 1977 een einde hebben gemaakt aan de treinkaping bij de Punt of hebben deelgenomen aan de actie ter beëindiging van de gijzeling van een school in Bovensmilde. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie zal adviseren over de vaststelling van de groep rechthebbenden.
Provincie:
Tag(s):