donderdag, 4. oktober 2012 - 21:24

Drenthe eerste provincie met certificaat BDT

Regio

De provincie Drenthe heeft het certificaat Zilver volgens de Barometer
Duurzaam Terreinbeheer (BDT) gekregen. De provincie wil af van
chemische middelen voor het onkruidbeheer bij wegen, kanalen en
terreinen. Dat is beter voor de kwaliteit van het grond- en
oppervlaktewater. Bovendien past het bij een duurzame bedrijfsvoering

Vanaf 2009 is een aantal Drentse gemeenten, waterschappen en waterbedrijven gestimuleerd om over te gaan tot duurzaam onkruidbeheer. De provincie heeft hen ondersteund met voorlichting over de mogelijkheden en begeleiding in het certificeringtraject.
De certificering volgens BDT kent verschillende niveaus, van brons tot goud.

Zeven partijen; gemeenten Westerveld, Midden-Drenthe, Coevorden,
Waterbedrijf Groningen, waterschap Reest & Wieden, Waterleidingmaatschappij Drenthe (BètaWater, terrein Drentse Golf & Country Club) en de provincie Drenthe slaagden voor het traject. Zij ontvingen donderdag de certificaten uit handen van gedeputeerde Tanja Klip.

Bestrijdingsmiddelen en de afbraakproducten ervan komen terecht in het
oppervlaktewater, de bodem en het grondwater. Door hun schadelijkheid kost het steeds meer moeite om ze eruit te zuiveren voor drinkwaterproductie en daarmee te voldoen aan de kwaliteitseisen uit de Kaderrichtlijn Water. Voor tuinliefhebbers die willen bijdragen aan een gezonder leefmilieu zijn de provincie, waterschappen, waterbedrijven en gemeenten in het voorjaar een campagne gestart. Meer informatie staat op www.zonder-is-gezonder.nl.
Provincie:
Tag(s):