woensdag, 14. november 2012 - 20:37

Drenthe geeft steun aan innovatieve ondernemers

Gedeputeerde Ard van der Tuuk heeft in Westervelde de prijzen uitgereikt
aan de winnende deelnemers van een nieuwe tender van het Innovatief
Actieprogramma Drenthe (IAD). Ondernemers in het midden- en
kleinbedrijf zijn in maart uitgenodigd om innovatieve projecten en
initiatieven voor te dragen. Hiervoor hadden de provincie Drenthe en het
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ruim een miljoen euro
beschikbaar. Van de 25 inzendingen zijn 11 projecten gehonoreerd.

Een onafhankelijke commissie heeft alle inzendingen beoordeeld en de
genomineerde projecten voor goedkeuring voorgelegd aan gedeputeerde staten van Drenthe. Gedeputeerde Van der Tuuk is verrast door de kwaliteit van de projecten. “Het getuigt van een sterk ondernemende kracht in Drenthe. Hier wordt niet stilgestaan, maar gehandeld naar kansen en ontwikkelingen. Een groot compliment voor de ondernemers.”

In de prijzen vielen onder meer de ontwikkeling van een ballonkatheter voor het dotteren van de kransslagader, een bodemsensor die een teler van gewassen kan informeren over zaken als een optimale bemesting en de korrelgrootte van de bodem en een scanmachine, waarmee gelaste onderdelen automatisch en in korte tijd gecontroleerd kunnen worden op lasfouten.

Afhankelijk van het ingediende project was een subsidie mogelijk van maximaal 30 procent met een maximum variërend van € 15.000,-- tot € 60.000,--. Drenthe vindt het belangrijk de innovatiekracht te stimuleren, omdat die kan bijdragen aan de versterking van een dynamische en concurrerende kennisregio. Met dat doel is samen met de Kamer van Koophandel Noord, Syntens Innovatiecentrum, de NOM en het SNN het Innovatief Actieprogramma Drenthe opgezet voor de Drentse speerpunten en kansrijke sectoren, te weten agribusiness, sensortechnologie, energie en healthy ageing.
Provincie:
Tag(s):