woensdag, 8. februari 2012 - 20:42

Drentse scholen scoren goed

Regio

Het gaat goed met het onderwijs in Drenthe. Uit de resultaten van de Drentse Onderwijsmonitor 2011 blijkt dat de ingezette kwaliteitsverbetering zich heeft voortgezet. Zo is er een spectaculaire daling van het aantal zeer zwakke en zwakke basisscholen in de provincie. De prestaties van de Drentse leerlingen van het basisonderwijs doen niet onder voor de landelijke cijfers. Het is voor het zesde achtereenvolgende jaar dat de Drentse Onderwijsmonitor wordt gepresenteerd.

Met een response van 87 % hebben weer meer basisscholen gegevens aangeleverd dan vorig jaar toen 81 % meedeed. Bovendien worden meer gegevens aangeleverd over de voorschoolse periode, het voortgezet onderwijs en het MBO. Daardoor worden trends en ontwikkelingen
zichtbaar en ontstaat een representatief en betrouwbaar beeld van de Drentse jeugd tot 23 jaar.

Zo wordt uit de monitor duidelijk dat het aantal nul tot en met vierjarigen in Drenthe aanzienlijk vermindert. Nu is het aantal kinderen in deze leeftijdsgroep vergeleken met 2000 met 11 % afgenomen tot ruim 25.000. Een duidelijke trend, die belangrijk is voor de toekomst.

De provincie, gemeenten en schoolbesturen zijn tevreden over de prestaties in Drenthe. Het aantal zwakke en zeer zwakke scholen is spectaculair gedaald, waardoor de percentages nu op respectievelijk onder en ongeveer gelijk met het landelijk gemiddelde uitkomen. Een geweldige prestatie van de schoolbesturen. Kleuters scoren met ‘ordenen’, een voorbereiding op het rekenen, boven het landelijk gemiddelde. De resultaten van het ‘technisch lezen’ zijn in de
groepen 3 en 4 ten opzichte van vorig jaar verbeterd, terwijl in groep 5 leerlingen in veel gemeenten lager scoren.

Het ‘begrijpend lezen’, dat voorgaande jaren in de hogere groepen een punt van zorg was, is over het algemeen licht verbeterd. Bij ‘rekenen’ heeft een overgroot deel van de leerlingen in het Drentse basisonderwijs een goede of bovengemiddelde score. Scholen met de hoogste gemiddelde scores voor zowel taal- als rekentoetsen zijn OBS Triangel
(Aa en Hunze), RKBS Mariaschool (Tynaarlo) en De Vaarboom (De Wolden).

In Drenthe hebben 18 scholen de ambitie om de status ‘excellente school’ te verwerven. Belangrijk nu is, om de bereikte resultaten vast te houden. Drenthe heeft veel kleine basisscholen, die mede door de ontgroening, kwetsbaar zijn als het gaat om kwaliteit en betaalbaarheid.
Provincie:
Tag(s):