dinsdag, 6. november 2012 - 17:09

Drie hennepkwekerijen in regio opgerold tijdens landelijke veegdag

Apeldoorn

De politie Noord- en Oost-Gelderland heeft tijdens de landelijke veegdag op 6 november drie hennepkwekerijen opgerold. Met het oprollen van deze hennep-kwekerijen staat de teller van de politie Noord- en Oost-Gelderland voor 2012 op 169 hennepkwekerijen.

In totaal zijn er dit jaar 125 verdachten aangehouden en de meeste kwekerijen zijn in de districten Achterhoek en Apeldoorn ontmanteld.

Naast het oprollen van kwekerijen investeert de politie steeds meer in de onderzoeken naar degenen, die achter de kwekerijen zitten met de bedoeling om hen financieel te treffen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het Openbaar Ministerie.

Tot nu toe zijn er in Noord- en Oost-Gelderland bij de 169 plantages al ruim 57000 planten vernietigd. Er zijn 125 verdachten aangehouden en bij sommige onderzoeken dienen de telers nog te worden aangehouden.

De grootste vangsten tot zover zijn dit jaar gedaan in Apeldoorn, Putten en Wapenveld. Bij die invallen zijn ruim 10.000 planten aangetroffen, in beslag genomen en vernietigd. Vandaag werden er in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst, in een woonwijk in Doetinchem en in het centrum van Brummen drie kwekerijen ontmanteld.

Er werden drie verdachten aangehouden en ruim 370 planten aangetroffen. Alleen in Doetinchem bleek de stroom niet illegaal te zijn afgetapt. Wel werd hier een stroomstootwapen aangetroffen. Op de eerste locatie was ondergronds een enorme kweekgelegenheid gemaakt en men was nog bezig met het inrichten ervan.

In het verleden beperkte de aanpak van hennepplantages zich voornamelijk tot het ontruimen van de hennepplantages en uiteraard het aanhouden van de eigenaar. Nu wordt veel meer geïnvesteerd in het terug krijgen van het geld dat is verdiend met de hennepteelt, ook wel het wederrechterlijk verkregen voordeel genoemd. Zo wordt de crimineel daar getroffen waar het hem het meest raakt: in zijn portemonnee.

Met het afgepakte vermogen compenseren we, indien mogelijk, eerst de slachtoffers. Wat overblijft, vloeit naar de staatskas. In Doetinchem werden een flatscreen en een muziekinstallatie in beslag genomen. Door de status(symbolen) af te pakken van de crimineel, tonen we dat misdaad niet loont. Het geld dat we afpakken kan niet gebruikt worden voor het financieren van nieuwe criminele activiteiten. Zo wordt Nederland veiliger.

Vooral bij hennepkwekerijen is het relatief eenvoudig om criminelen financieel ‘kaal te plukken’ omdat je het strafbare feit al kunt bewijzen (de hennepteelt). Er wordt dan berekend hoeveel geld er ongeveer verdiend is met de hennepteelt. Dit hangt ondermeer af van het aantal oogsten die er zijn geweest.

Als duidelijk is hoeveel geld er ongeveer met de criminele activiteit is verdiend, legt de politie beslag op bijvoorbeeld dure auto’s, sieraden en woningen van verdachten. Wel zal ook hierbij het wederrechterlijk verkregen voordeel worden berekend en waar mogelijk achteraf het voordeel op de verdachten worden teruggehaald.

In de jaren 2008 en 2009 rolde de politie Noord- en Oost-Gelderland nog respectievelijk 93 en 122 kwekerijen op. In 2010 werden in totaal 176 kwekerijen opgerold. In 2011 zijn er in totaal ruim 70.000 hennepplanten aangetroffen in 174 hennepkwekerijen.

Hennepkwekerijen vormen een gevaar voor hun omgeving. Bij een groot aantal hennep-kwekerijen wordt de stroom illegaal afgetapt en zijn de installaties slecht aangelegd. Dit levert ernstig gevaar op voor de brandveiligheid. De kwekerijen in Doetinchem en Brummen bevonden zich in een woonwijk en in alle gevallen was er aangrenzende bebouwing.

Zowel de diefstal van stroom als het kweken van hennep wordt in het proces-verbaal opgenomen. Naast dit strafrechtelijke traject volgt er ook een navordering van de energiemaatschappij. Ook zijn er steeds meer woningcorporaties die huurders de huur opzeggen wanneer in hun woning een hennepkwekerij wordt ontdekt. Wanneer er brand ontstaat, is de eigenaar van het pand niet verzekerd. Ook kan schade aan woningen ontstaan door lekkages, stank en schimmelvorming.
Provincie:
Tag(s):