maandag, 14. mei 2012 - 13:03

Dronten start project subjectieve verkeersonveiligheid

Dronten

Het team Subjectieve Verkeersonveiligheid van het Verkeershandhavingsteam (VHT) van Politie Flevoland start maandag op de Fazantendreef met het project Subjectieve Verkeersonveiligheid. Dit heeft de politie maandag bekendgemaakt.

Dit project wordt gestart in samenwerking met gemeente Dronten en moet bijdragen aan meer veiligheid in het verkeer. De bewoners moeten door dit project een ander veiligheidsgevoel gaan ervaren rondom de Fazantendreef.

In de eerste week worden snelheidsovertreders gewaarschuwd. Daarna worden overtreders beboet voor snelheidsovertredingen, niet-handfree bellen of a-sociaal rijgedrag.

2x gele kaart=Rood dus boete/b>
In de periode van maandag 14 mei tot en met zondag 20 mei zal door het Verkeershandhavingsteam waarschuwend worden opgetreden bij verkeersovertredingen.

De overtreder wordt door agenten van het Verkeershandhavingsteam aangesproken op zijn of haar gedrag. Om verkeersveiligheid beter ’tussen de oren ‘te krijgen worden “gele kaarten “ uitgereikt. Vanaf maandag 21 mei wordt repressief opgetreden oftewel: twee keer geel = rood en dus een bekeuring.

Team Subjectieve Verkeersonveiligheid
Verkeerscontroles worden normaliter gehouden op locaties, die volgens statistiek en cijfers onveilig zijn. Maar de bewoners en gebruikers van sommige buurten ervaren het in hun omgeving soms ook onveilig, terwijl de cijfers dat niet laten zien. In dat geval kan de gemeente bij klachten uit een wijk of straat, deze locatie opgeven om te controleren.

Fazantendreef
Verkeersdeskundigen onderzochten de situatie op en rond de Fazantendreef. De gemeente heeft een enquête in de buurt gehouden. Het VHT van politie Flevoland heeft metingen gedaan naar het soort en het niveau van de overtredingen.

Aan de hand hiervan is een plan van aanpak geschreven. Daarin kunnen infrastructurele maatregelen aan de orde komen, maar ook voorlichting aan de bewoners. Sluitstuk van het plan is, dat de politie gedurende enige tijd controleert op de naleving van de verkeersregels.

Veiligheid en leefbaarheid in de buurt
Doelstelling van het project is de buurtbewoners een veiliger gevoel te geven. Dat kan alleen als alle buurtbewoners en alle weggebruikers meewerken aan een veilige en leefbare
omgeving.
Provincie:
Tag(s):