woensdag, 13. juni 2012 - 13:45

Drug 4-MA op lijst van verboden middelen geplaatst

Den Haag

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)plaatst de stof 4-methylamfetamine (4-MA) met onmiddellijke ingang op lijst I van de Opiumwet, de lijst van verboden middelen. 'Ze doet dit na advies van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM)', meldt het ministerie van VWS woensdag.

Doden door oververhitting
De stof 4-MA duikt de laatste tijd op in amfetamine (speed) en kan leiden tot extreme oververhitting van het lichaam, met mogelijk dodelijke afloop. Het afgelopen jaar hebben zich vijf fatale ongevallen voorgedaan in Nederland.

Ook in België en het Verenigd Koninkrijk zijn enkele personen na het gebruik van 4-MA overleden. Als er sprake is van een acuut gevaar voor de volksgezondheid heeft de minister de bevoegdheid bij ministeriële regeling een stof op lijst I van de Opiumwet te plaatsen.
Provincie:
Tag(s):