woensdag, 6. juni 2012 - 15:58 Update: 08-07-2014 0:27

Duurzaam voedsel belangrijkste trend in boodschappenmandje

De omzet van duurzaam voedsel is in 2011 met 30,5% gestegen tot ruim €1,7 miljard. De groei is zelfs nog een fractie hoger dan in 2010, toen de stijging 29,4% bedroeg.

Dat staat in de monitor Duurzaam Voedsel 2011, die het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) woensdag presenteerde.

Duurzaam voedsel
Duurzaam voedsel is een van de belangrijkste groeimarkten in retail en foodservice. De groei is bovendien stabiel. Onder duurzaam voedsel vallen producten die zich positief onderscheiden door de manier waarop ze geproduceerd zijn: diervriendelijk, biologisch, milieuvriendelijk en/of ethisch.

Alleen producten die herkenbaar zijn aan een onafhankelijk gecontroleerd keurmerk zijn in het onderzoek meegenomen. De omzet van duurzaam voedsel steeg van €1,3 miljard naar €1,7 miljard. De groei van duurzaam voedsel was daarmee tien maal zo hoog als de stijging van de totale omzet aan voedsel in Nederland. Het marktaandeel van duurzaam voedsel steeg in 2011 van 3,5% naar 4,5%.

Met name diervriendelijker geproduceerd vlees en vleeswaren, herkenbaar aan de Beter Leven sterren van de Dierenbescherming, werden door de consument gewaardeerd. De omzet verdubbelde bijna van €154 miljoen naar €295 miljoen. Biologische producten, Max Havelaar en MSC (duurzame vis) stegen met zo'n 20%.

Van alle duurzaam geproduceerd voedsel is 43% biologisch, 17% UTZ Certified (met name koffie) en 10% Fairtrade/Max Havelaar. Vrijwel alle verkoopkanalen zijn in het onderzoek betrokken: supermarkten, speciaalzaken, horeca, bedrijfsrestaurants, instellingskeukens, tot aan boerenmarkten en internetverkoop.

Platform Verduurzaming Voedsel
Sinds 2001 voert het ministerie beleid om het aandeel duurzaam voedsel door middel van convenanten met marktpartijen omhoog te krijgen. Allereerst met 3 convenanten voor biologische voeding, later voor diervriendelijker voeding en sinds 2010 door de instelling van het Platform Verduurzaming Voedsel.

Monitor Duurzaam Voedselb
De monitor Duurzaam Voedsel wordt samengesteld door het LEI, onderdeel van Wageningen UR, op basis van kassascans en andere marktgegevens. Het is een van de meest gedetailleerde en complete consumentenrapportages op het gebied van duurzaam voedsel in Europa.
Categorie:
Tag(s):