woensdag, 4. juli 2012 - 9:57

Dwangsom voor huisartsen

Utrecht

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht twee huisartsen tot het betalen van een dwangsom omdat zij weigerden mee te werken aan een kostenonderzoek. Dit meldt de (NZa) woensdag op haar website.

De huisartsen leverden niet binnen de gestelde termijn informatie aan over hun inkomsten en praktijkkosten, ondanks waarschuwingen van de NZa. Het aanleveren van deze informatie is verplicht en noodzakelijk om tot juiste tarieven voor huisartsenzorg te komen.

De twee huisartsen uit Rotterdam, mevrouw Ching Yong en de heer Richter, kregen in totaal 55 werkdagen extra tijd om de gegevens alsnog aan te leveren. De huisartsen weigerden dit en moeten daarom nu ieder een dwangsom betalen. Mevrouw Ching Yong moet een dwangsom betalen van in totaal 40.000 euro en alsnog de informatie leveren. De heer Richter moet een dwangsom betalen van 37.000 euro. Hij heeft uiteindelijk voldaan aan zijn aanleververplichting.

Huisartsen en patiënten hebben recht op juiste tarieven voor huisartsenzorg. Voor de berekening van deze tarieven zijn gegevens nodig over de praktijkkosten en inkomsten van de huisartsen. Hiervoor wordt een representatieve steekproef genomen onder huisartsen. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor een huisarts niet kan voldoen aan het verzoek om informatie. Zo wordt bijvoorbeeld ontheffing van deelname verleend als de praktijk net gestart is of als er zwaarwegende omstandigheden zijn waardoor het invullen van de vragenlijsten niet mogelijk is.

Bij dit kostenonderzoek hebben 83 huisartsen ontheffing gekregen van deelname. Deze huisartsen dienden binnen de gestelde tijd een verzoek om ontheffing in en konden motiveren waarom zij de gevraagde informatie niet konden aanleveren. Bij deze twee huisartsen was dat niet het geval. Ook is er bij deze huisartsen geen sprake van verzachtende omstandigheden.

In totaal hebben 310 huisartsen binnen de gestelde tijd wel de juiste informatie aangeleverd. De conceptrapportage van het kostenonderzoek huisartsenzorg wordt nu besproken met experts en vertegenwoordigers van de huisartsen. Zodra de resultaten definitief zijn, publiceert de NZa de rapportage op haar website.
Provincie:
Tag(s):