dinsdag, 14. augustus 2012 - 10:03 Update: 08-07-2014 0:47

Economie licht gegroeid

Den Haag

Volgens de eerste, voorlopige raming van het CBS is de economie in het tweede kwartaal van 2012 met 0,2 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2011 kromp de economie met 0,5 procent. Het aantal werkdagen was in beide kwartalen hetzelfde.

De groei van 0,2 procent ten opzichte van het voorafgaande kwartaal was gelijk aan die in het eerste kwartaal. Deze beperkte groei in de eerste helft van 2012 volgt op een krimp in de tweede helft van 2011. Ondanks de lichte groei zit Nederland nog steeds in een periode van laagconjunctuur.

Uitvoer gegroeid
De uitvoer is in het tweede kwartaal met 3,6 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Wel groeit de wederuitvoer, waaraan Nederland relatief minder verdient, sneller dan de uitvoer van producten van eigen bodem. Van de in Nederland gemaakte producten groeide in het tweede kwartaal vooral de uitvoer van aardgas en van aardolieproducten.

Consumptie verder gedaald
De consumptie door huishoudens is in het tweede kwartaal met 1,3 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. Ook in de vier voorafgaande kwartalen was er al sprake van krimp. In het tweede kwartaal werden met name minder duurzame goederen gekocht, zoals kleding, auto’s en meubelen. Een uitzondering vormden de consumentenelektronica, waaraan wel meer werd besteed. Wegens het koude weer werd er ook veel meer uitgegeven aan verwarming.
De consumptie door de overheid nam met 0,5 procent licht toe. Dit komt vooral door de voortdurende stijging van de zorguitgaven. Aan het openbaar bestuur werd minder geld besteed.

Investeringen lager
De investeringen in vaste activa lagen in het tweede kwartaal 3,2 procent lager dan een jaar eerder. De krimp hangt samen met de malaise in de bouw. Zowel in woningen en bedrijfsgebouwen, als in grond-, weg- en waterbouwkundige werken werd minder geïnvesteerd. Ook de investeringen in machines en installaties krompen in het tweede kwartaal. Vanwege aflopende fiscale stimulering werd wel meer geïnvesteerd in bedrijfswagens.
Categorie:
Tag(s):