maandag, 27. augustus 2012 - 15:23

Economisch herstel gaat voorbij aan Flevoland

Lelystad

De Nederlandse economie is het tweede kwartaal van dit jaar met 0,2% gegroeid. 'Dit voorzichtige herstel is aan Flevoland voorbijgegaan', meldt de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland maandag.

Flevolandse ondernemers gaven in de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) een verslechtering van het economisch klimaat in het tweede kwartaal aan (-36%).

Ook de export, personeelssterkte en winstgevendheid kregen harde klappen. Op de groei van investeringen na, verwachten ondernemers ook in het derde kwartaal nog pittige tijden.

In het tweede kwartaal waren Flevolandse ondernemers somber over het economisch klimaat. Hun verwachting over het derde kwartaal is niet veel beter.

Ook de export heeft te lijden gehad van de economische crisis, bijna 20% van de ondernemers zag de export dalen. Kijkend naar hun personeelssterkte waren Flevolandse ondernemers het negatiefst van Nederland.

Een deel van hen (20%) moest hun personeelsbestand inkrimpen. Ook in het derde kwartaal verwachten zij dat deze trend doorzet. Waarschijnlijk voelt de zakelijke dienstverlening samen met de bouw de inkrimping van het personeelsbestand het ergst.

Groei investering
Lichtpuntje zijn de investeringen. Flevolandse ondernemers, vooral de zakelijke dienstverleners, verwachten een groei van hun investeringen in het derde kwartaal.

Per saldo hoopt 5% van de Flevolandse ondernemers meer te investeren. Deze groeiverwachting is opvallend, omdat Flevolandse ondernemers in het vorige kwartaal nog een negatieve verwachting hadden.

Flevoland had in het tweede kwartaal de hoogste omzet (15%) van alle provincies. Dit was vooral te danken aan seizoensinvloeden. In het derde kwartaal verwachten ondernemers door onder andere het zeer lage consumentenvertrouwen echter weer een flinke dip. De verwachte omzet is nog wel hoger dan de rest van Nederland.
Provincie:
Tag(s):