vrijdag, 30. maart 2012 - 8:58

Economische politierechter Groningen onbevoegd

Groningen

Het gerechtshof Leeuwarden heeft donderdag een arrest gewezen waarbij hij een vonnis van de economische politierechter van de rechtbank in Groningen heeft vernietigd en de rechter onbevoegd heeft verklaard.

Het hof heeft geoordeeld dat is gehandeld in strijd met artikel 38 Wet economische delicten omdat de economische strafbare feiten niet zijn behandeld en beslist door een economische kamer van de rechtbank. Het hof baseert zich daarbij op zijns inziens onjuiste dan wel onvolledige besluitvorming van het gerechtsbestuur van de rechtbank Groningen.

Het gerechtsbestuur gaat deze uitspraak nader bestuderen en bezien of de gevolgde interne procedure tot aanwijzing van leden van de economische enkelvoudige en meervoudige strafkamer aanpassing behoeft. Een mogelijk effect op andere uitspraken gedaan door de enkelvoudige en/of meervoudige economische strafkamer zal het gerechtsbestuur daarbij betrekken.
Provincie:
Tag(s):