dinsdag, 17. april 2012 - 17:19

Een 'dijk' van een uitspraak 1-0

Wilnis

Het Gerechtshof 's-Gravenhage heeft dinsdag een tussenarrest gewezen in de rechtszaak tussen de gemeente De Ronde Venen en het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht over de aansprakelijkheid van het hoogheemraadschap voor de schade ten gevolge van de kadeverschuiving te Wilnis in 2003.

Het Haagse hof acht extra onderzoek om tot een uiteindelijk oordeel te komen noodzakelijk.

Wie gaat betalen
Het hof diende een keuze te maken tussen tegenstrijdige visies van deskundigen. Het hoogheemraadschap beroept zich op een rapport van een onderzoek dat na de kadeverschuiving in zijn opdracht door deskundigen ter plaatse is verricht. Daarin is de conclusie getrokken dat de kadeverschuiving is veroorzaakt door extreme droogte, waarmee het hoogheemraadschap geen rekening hoefde te houden. De gemeente heeft daartegen rapportages van deskundigen ingebracht die tot de conclusie komen dat de kade slecht was door onvoldoende onderhoud en dat geen sprake was van extreme droogte.

hoogheemraadschap 1-0 voor
Het hof heeft voorlopig gekozen voor het rapport van de deskundigen van het hoogheemraadschap, omdat dat is gebaseerd op veld- en laboratoriumonderzoek. De onpartijdigheid van dat onderzoek is door een externe deskundige gecontroleerd en het rapport is als uitgangspunt genomen door de onafhankelijke evaluatiecommissie die door gemeente, hoogheemraadschap en de provincie Utrecht is ingesteld (de Commissie-Houben). Een en ander geldt niet voor de rapportages van de gemeente.

Toch nieuw onderzoek
Wel acht het hof een nader deskundigenonderzoek nodig naar de vraag of het laboratoriumonderzoek dat in het onderzoek namens het hoogheemraadschap is verricht en de berekeningen die in dat kader hebben plaatsgevonden, goed zijn verricht. De gemeente heeft daar kritiek op. Tevens zal een getuige worden gehoord die volgens de gemeente kan verklaren over waarnemingen ter plaatse die in een andere dan de door het hoogheemraadschap aangehangen richting wijzen.

Deze zaak is naar Haagse gerechtshof verwezen door de Hoge Raad, nadat dat college een arrest daarover van het hof Amsterdam had vernietigd.
Provincie:
Tag(s):