vrijdag, 1. juni 2012 - 7:48 Update: 08-07-2014 0:51

Eén op de twee huishoudens leent. 'Huidige leencultuur doorgeslagen'

Den Haag

Ruim 3,7 miljoen huishoudens in Nederland hadden het afgelopen jaar een lening. Drie jaar geleden had 37% van de huishoudens een lening, waarbij de hypotheek niet wordt meegerekend.

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) vindt het toenemend aantal leningen verontrustend. Vooral het aantal informele leningen is gestegen. Bijna één op de tien huishoudens leent bij familie of vrienden, in 2009 was dit nog 5%. Meer dan de helft van de mensen met een lening ervaart de lening als een last. Dit is één van de belangrijkste conclusie van het onderzoek Geldzaken in de Praktijk, waarin het Nibud op een rij zet hoe Nederlanders hun geldzaken in de praktijk organiseren.

Het Nibud concludeert dat de huidige leencultuur is doorgeslagen en dat huishoudens onvoldoende beseffen wat het aangaan van een lening voor hun maandelijkse uitgaven betekent. Het instituut pleit voor een landelijke campagne waarin consumenten bewust worden van de lange-termijn-gevolgen van lenen.

Meer lenen bij familie
Wanneer roodstaan ook tot een lening wordt gerekend heeft 62% van de huishoudens het afgelopen jaar een lening gehad. Eén op de vijf huishoudens (19%) staat structureel, iedere maand, rood. Van diegenen die maandelijks rood staan heeft ook 73% een lening en heeft 70% ook andere betalingsproblemen zoals geen geld meer kunnen opnemen of automatische incasso’s die worden geweigerd. Jongeren en mensen met kinderen lenen het vaakst. Het meest wordt er geleend via een bank (23%), familie of vrienden (9%) en via de creditcard (7%). In 2009 was het aantal huishoudens dat bij bekenden leent lager: 5%. Ook het aantal consumenten met een schuld op de creditcard was in 2009 een stuk lager: 3%. Het Nibud raadt af om aan bekenden geld te lenen, dit is alleen in uitzonderlijke gevallen een goede oplossing.

Leencultuur te ver doorgeslagen
Het Nibud vindt dat te veel huishoudens in Nederland gebukt gaan onder een lening. Eén op de drie huishoudens kampt met een lening die zij ervaren als een last. Uit het rapport Geldzaken in de praktijk blijkt dat één op de vijf huishoudens zegt te gaan lenen als zij onvoldoende geld hebben voor een aankoop. Het Nibud vindt dat de huidige leencultuur te ver is doorgeslagen en dat er te weinig wordt stilgestaan bij de lange-termijn-gevolgen van een lening. Het instituut zou graag zien dat consumenten die overwegen te gaan lenen, eerst goed bekijken of ze zich de aflossing kunnen veroorloven.
Categorie:
Tag(s):