woensdag, 11. juli 2012 - 16:22

Eerste fietsrotonde in Nederland komt in Zwolle

Zwolle

Zwolle legt als eerste gemeente in Nederland een fietsrotonde aan. ‘In het voorjaar van 2013 wordt de kruising Wipstrikkerallee-Vechtstraat een fietsrotonde, die er voor zorgt dat fietsers veiliger en sneller kunnen oversteken’, meldt de gemeente Zwolle woensdag.

De maatvoering is niet gelijk aan de reguliere rotonde. Zowel diverse belangen groepen als landelijke experts zien de meerwaarde in de fietsoversteek met fietsers in de voorrang.

Een groot voordeel van de fietsrotonde is dat de fietser geen wachttijd heeft bij het oversteken en de rotonde past in het verwachtingspatroon van de automobilist.

De automobilist daarentegen moet voorrang verlenen. De traditionele kruispuntvorm met fietsers in de voorrang heeft slechts één conflictpunt. Echter het verschil in maatvoering van de Wipstrikkerallee en de fietsoversteek is zo groot dat de automobilist deze voorrangssituatie gauw over het hoofd ziet.

“Om de juiste oplossing te vinden voor de fietsoversteek, hebben wij de gebruikers en deskundigen bij elkaar gebracht. Met diverse belangengroepen en landelijke experts waaronder het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte CROW, hebben we met een proefopstelling op het terrein van de IJsselhallen gekeken naar de maatvoering en de uitzichthoeken. De partijen zijn enthousiast over de nieuwe rotondevorm. Ik ben blij dat we samen met deze partijen tot een oplossing zijn gekomen en een maatwerk kunnen leveren om Zwolle steeds verkeersveiliger te maken”, aldus verkeerswethouder René de Heer.

Belangrijke fietsroute
De Philsofenallee en Vondelkade vormen een belangrijke fietsverbinding van Zwolle Oost richting de binnenstad en het station. In de huidige situatie is de oversteek Wipstrikkerallee-Vechtsstraat, gelegen ter hoogte van de Philosofenallee, voor de fietsers oncomfortabel.

Fietsers vinden dat ze lang moeten wachten en voelen zich onveilig bij het oversteken. Samen met belangengroepen zoals Fietsersbond, verkeersouders van de basisscholen, politie IJsselland en de wijkvereniging Wipstrik heeft de gemeente gezocht naar een kruispuntoplossing die de verkeerssituatie moet verbeteren.

Het ontwerp dat in een verkeersader past en waar een groot draagvlak voor is, is een fietsrotonde. Daarnaast sluit een fietsrotonde goed aan bij een belangrijke fietsroute in de stad.

Verkeersonderzoek
Voor de stad Zwolle, maar ook voor andere steden in Nederland is het monitoren van deze nieuwe kruispuntvorm van belang. Hiermee wordt informatie verkregen over het functioneren van de rotonde die gebruikt kan worden bij de toepassing van fietsrotondes op andere locaties in Zwolle en in andere steden. Er wordt een nulmeting uitgevoerd en na de realisatie vindt gedurende een jaar op verschillende momenten verkeersonderzoek plaats.

Provinciale subsidie
De Philosofenallee wordt een fietsstraat, de fietsronde maakt hier deel van uit. De provincie Overijssel draagt hier financieel aan bij vanuit het subsidieprogramma Investeren Met Gemeenten. Het college geeft met de aanleg van de fietsrotonde uitvoering aan het besluit van de Zwolse gemeenteraad van mei 2011.
Provincie:
Tag(s):