woensdag, 11. juli 2012 - 10:44

Eerste Kamer akkoord met wijziging Wet kinderopvang

Den Haag

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wetswijziging die de weg vrijmaakt voor bezuinigingen in de kinderopvang. De overheidsuitgaven aan kinderopvang zijn vanaf 2005 verdrievoudigd. Om de kinderopvang betaalbaar te houden moet er worden bezuinigd.

De bezuinigingen zijn deels in 2012 gerealiseerd met een verhoging van de ouderbijdrage en de koppeling van kinderopvanguren aan de gewerkte uren van de minst werkende partner. Voor 2013 moet de rest van de bezuinigingsopgave worden ingevuld. De bezuinigingen komen erop neer dat mensen met een gezamenlijk inkomen van ongeveer EUR 118.000 en hoger, vanaf 2013 geen kinderopvangtoeslag meer ontvangen voor hun eerste kind. Ook komt er voor iedereen een verlaging van de toeslag voor het eerste kind.
Provincie:
Tag(s):