donderdag, 2. februari 2012 - 10:36

Eerste statistieken van Spitsvrij, het spitsmijden bekend

Utrecht

De eerste statistieken van Spitsvrij, het spitsmijden project voor de driehoek Utrecht-Amersfoort-Hilversum zijn bekend.

Opvallende zaken zijn dat 90% van de deelnemers voor het eerst kennismaakt met een van de alternatieven voor het rijden tijdens de spits. Op andere tijden reizen, thuiswerken en het OV zijn de favoriete alternatieven voor de deelnemers.


Binnen de driehoek komen relatief veel deelnemers uit Leusden. Opvallend is dat de gemiddelde woonwerkafstand 41 kilometer is, waarvan 20,8 kilometer in de afwaarderingszone. Dat betekent dat Spitsvrij ook effect heeft buiten de driehoek Utrecht–Amersfoort-Hilversum. Over de effecten zijn medio maart de gegevens bekend.

De Spitsvrij deelnemers:
-Totaal aantal deelnemers: 5.445
-Aantal mannen 63%, vrouwen 37%
-Aantal keren in spits voor de start van Spitsvrij: gemiddeld 1,3 keer per dag
-Top 4 woonplaatsen: Amersfoort (895), Utrecht (526), Almere (245)en Leusden (224)
-Top 4 werklocaties: Utrecht (951), Amersfoort (533), Hilversum (384) en Zeist (300)

Eerste kennismaking met alternatieven
Onlangs hebben van alle deelnemers bijna 3.000 een eerste enquête ingevuld. De top drie van favoriete alternatieven voor reizen in de spits zijn: reizen op andere tijdstippen (66%), thuiswerken (43%) en openbaar vervoer (22%)*. 90% heeft de alternatieven voor het autorijden in de spits, voorafgaand aan de start van Spitsvrij zeer beperkt of nog nooit eerder gebruikt. Onder de invullers van de enquête kan 70% in principe thuiswerken, hoewel dat er in de praktijk niet altijd van komt. 56% kan zelf de begin- en eindtijd van het werk bepalen. 38% vindt het het makkelijkst om de ochtendspits te mijden, 39% juist de avondspits. Voor de overige deelnemers is er geen verschil. 75% denkt de komende tijd de spits vergelijkbaar (45%) of meer (30%) te mijden. Dit zijn vooral de thuiswerkers, OV-gebruikers, carpoolers en mensen die buiten de spits rijden.

Motivatie
Bij de motieven om mee te doen springen er drie uit: de beloning (90%), een bijdrage leveren aan de oplossing van volle wegen (51%) en minder drukte door voor alternatieven te kiezen (42%)*. Bij het meten van de tevredenheid krijgt Spitsvrij een 8 gemiddeld.

Aanvullende diensten
Op dit moment maakt 7,5% van de deelnemers gebruik van de aanvullende diensten. De diensten die zij gebruiken zijn de REISplanner, Alerts, Eileen (7x24 uur een persoonlijke assistent) en Filenetwerken (carpoolen). Veel mensen geven aan dat zij die niet gebruiken omdat ze de meerwaarde niet zien of niet weten hoe het werkt. Hier lijkt voor Spitsvrij nog winst te halen want de aanvullende diensten attenderen autoforensen op alternatieven voor het rijden in de spits. De gebruikers van de aanvullende diensten beoordelen het gebruiksgemak en de bruikbaarheid met een royale voldoende.

Het vervolg
Naar verwachting zijn medio maart statistisch betrouwbare gegevens beschikbaar over het aantal spitsmijdingen, het aantal gemeden kilometers in de spits, de wegdelen en tijden die het meest gemeden worden, het bedrag dat de deelnemers gemiddeld verdienen en de relatie tussen alternatieve vervoerswijzen en het aantal spitsmijdingen etc.
Provincie:
Tag(s):