vrijdag, 14. december 2012 - 14:48

Eerste 'Super-provincie' begin 2015 een feit

Lelystad/Amsterdam/Utrecht

Het kabinet heeft vrijdag besloten het overleg te starten over de samenvoeging van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Het kabinet beoogt die samenvoeging te realiseren voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015.

Het overleg wordt gevoerd met de provincies, de betrokken gemeenten en waterschappen. Ook de inwoners en maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd hun reactie op de samenvoeging te geven. Dat heeft de ministerraad op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten.

Na de samenvoeging van de drie provincies sluit de schaal van het provinciaal bestuur beter aan op de ruimtelijke en economische dynamiek in de Noordvleugel van de Randstad. Er ontstaat zo een sterke bestuurlijke partner voor medeoverheden en het (internationale) bedrijfsleven.

De vacature van Commissaris van de Koningin van Utrecht die ontstaat door het aangekondigde terugtreden van de heer Robbertsen, zal niet worden opengesteld. Met Provinciale Staten van Utrecht wordt overlegd over benoeming van een waarnemend Commissaris van de Koningin.

Na de overlegfase stelt het kabinet in het voorjaar van 2013 een herindelingsontwerp vast. Na een periode waarin de gelegenheid bestaat daarop te reageren zal het kabinet eind 2013 met een wetsvoorstel komen.
Provincie:
Tag(s):