maandag, 7. mei 2012 - 14:06

Eerste zandschepen Ruimte voor de Rivier Deventer gaan varen

Deventer

Deze week varen de eerste schepen met af te voeren ‘Ruimte voor de Rivier-grond’ af en aan over de IJssel bij Deventer. Dit meldt waterschap Groot Salland maandag.

Daarvoor is een speciale laadbrug geplaatst om de schepen te laden. In opdracht van het Waterschap Groot Salland heeft aannemerscombinatie IJsselfront inmiddels 100.000 kuub grond vergraven. Een deel daarvan wordt hergebruikt in het gebied.

In de omgeving van de Munnikenhank, één van de zes te graven nevengeulen langs de IJssel bij Deventer, is veel veranderd. In totaal is er nu 100.000 kuub grond en klei ontgraven en verwerkt op diverse locaties. De contouren van de sterk vergrote hank zijn dan ook al goed zichtbaar in het veld.

Ook is de laadbrug geplaatst om schepen met af te voeren grond te laden. Deze week leggen de eerste schepen aan. De komende weken wordt grond afgevoerd naar de Veenoordkolk; een voormalige zandwinplas iets ten zuiden van Deventer die verondiept wordt.

Een deel van de afgegraven grond wordt hergebruikt. Zo wordt de terp van de familie Brouwer en de terp van Natuurderij KeizersRande ermee opgehoogd. De terp van Brouwer heeft bijna het hoogste punt bereikt en wordt deze week verder afgewerkt.

Ruimte voor de Rivier
Ruimte voor de Rivier Deventer is onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier en bevat het vergraven van uiterwaarden en het aanleggen van zes nevengeulen langs de IJssel.

Met Ruimte voor de Rivier wordt het rivierengebied veiliger gemaakt voor toekomstige hoogwaterstanden en hogere waterafvoer van de rivier. Daarnaast wordt het gebied aantrekkelijker gemaakt door natuurontwikkeling en extra mogelijkheden voor recreatie.
Provincie:
Tag(s):